Många byggen stoppas

1 juni 2018

Mellan 2014 och 2018 har 15 detaljplaner överprövats i Göteborg. Det kan jämföras med två för Skövde, Malmö och Örebro tillsammans. Siffrorna presenteras i en ny rapport som undersöker hur byggprocessen påverkas när stadens och statens intresse krockar.

Skanskas projekt Citygate. Bild: Henning Larsen Architects

Nyligen överklagades Skanskas planerade kontorskomplex Citygate i Gårda av Trafikverket, trots att både länsstyrelsen och Göteborgs stad gett klartecken för byggnationen. Men att långtgående planer stoppas sent i processen är långt ifrån unikt.

– Allt fler av våra medlemsföretag i bygg- och fastighetsbranschen vittnar om hur projekt stoppas eller avbryts sent i processen. Förutom att det blir kostsamt och riskerar att minska investeringsviljan i regionen, så drabbar det i slutändan den som vill köpa bostad eller hyra lokal, säger Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig för stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska Handelskammaren.

Vem ska egentligen bestämma när och var en region får växa?


Behovet att få till en smidigare bygg- och planprocess är akut då det fortfarande byggs och planeras mycket, inte minst i Västsverige. För att bidra till det arbetet har Västsvenska Handelskammaren tillsammans med konsultföretaget ÅF tittat närmare på gränssnittet mellan kommun och stat i byggprocessen. Detaljplaner från fyra olika städer - Göteborg, Malmö, Örebro och Skövde -undersöks och följs upp av intervjuer med nyckelpersoner från länsstyrelserna, Trafikverket och kommunerna.

– Det mest iögonfallande i undersökningen är den usla samordningen i Göteborgsregionen. Regionens tillväxt ifrågasätts av länsstyrelsen och motarbetas av Trafikverket. Vem ska egentligen bestämma när och var en region får växa? säger Gunilla Grahn-Hinnfors.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.