Lokomotivet rullar vidare

18 augusti 2021

L2 Fastigheter vill bygga vidare på fastigheten Lokomotivet i Gamlestaden och planerar för ett helt nytt kontorshus om 20 000 kvadratmeter. Alldeles intill ligger det halvcirkelformade gamla lokstallet som L2 Fastigheter redan omdanat och som sedan två år tillbaka är hem för flera företag. Tillsammans kommer de nya och gamla husen att bilda en gemensam, skyddad och unik innergård.

Projektet ingår i den stora omvandlingen av hela Gamlestaden som ska bli en trivsam och modern blandstad med bostäder, kontor, handel och lokal service.

Snabb process

– Det är väldigt kul och spännande att vara en del av det stora stadsutvecklingsprojekt som just nu pågår i Gamlestaden. Närheten till Göteborg och områdets historiska och industriella arv gör att det nya Gamlestaden har alla förutsättningar att bli en attraktiv och levande stadsdel i ett växande Göteborg, menar Karl Ljunggren, vd på L2 Fastigheter. Gamlestaden är en organiskt framvuxen stadsdel och en blandstad på riktigt. Inte tillrättalagd, inte perfekt och den går inte att efterlikna. Miljöerna är unika och det är många som attraheras av det.

Vår vision är att skapa en vild flora av hyresgäster, det blir mycket roligare då.

Att L2 Fastigheter redan nu fått ett positivt planbesked på nästa etapp överraskar.

– Den här processen har gått mycket snabbare än väntat, konstaterar Karl Ljunggren, men det har förmodligen att göra med att många andra planer nu realiseras och att infrastrukturen är på plats. Det finns en efterfrågan och ett intresse både från fastighetsägare och företag så det är logiskt att planerna nu går framåt i en annan takt. Det känns jätteroligt! Vi hoppas på en planstart 2023.

Levande innergård

Efter parallella uppdrag och en noga bearbetning av förslaget ser L2 Fastigheter fram emot att ta nästa steg i utvecklingen av den här spännande och kulturhistoriskt intressanta fastigheten.

– Vi vill skapa något riktigt bra som passar in på den här unika platsen och som samtidigt stärker den.

Det nya kontorshuset placeras så att det, tillsammans med de befintliga byggnaderna, skapar en innergård där den tidigare lokverkstadens vändskiva har ersatts med en rund vattenspegel som ingår i fastighetens dagvattenhantering.

– Förutom att vara ett dekorativt inslag som påminner om fastighetens historia är det också ett exempel på hur vi vill vara med och bidra till en lite mer hållbar stadsutveckling, menar Karl Ljunggren. Vi har även lagt stor vikt vid att hitta olika lösningar som främjar människors hälsa och välmående, där ett cykelgarage med laddplatser, ett gym och kanske en padelbana på något av taken är idéer som vi arbetar med. Målet är att skapa en en attraktiv, levande innergård och ju mer folk som flyttar hit desto mer underlag för service blir det så vi planerar även för en restaurang, ett café, eller kanske en dehli, plus en mindre butik.

20 000 flexibla kvadratmeter

Den nya byggnaden utgörs av tre sammanbyggda huskroppar med olika höjd, från tre till fjorton våningar, där det översta våningsplanet i den högsta delen av huset får dubbel takhöjd.

– Totalt handlar det om cirka 20 000 kvadratmeter kontorsyta och förmodligen bygger vi de två lägre huskropparna först.

Och det byggs också in en stor flexibilitet.

– Vi kommer att erbjuda stora ytor och även kunna dela på flera ledder, beskriver Karl Ljunggren. Men vi kommer också att kunna erbjuda ytor ner mot 200 kvm vilket känns väldigt bra. När man bygger så här pass stort känns det som om man har ett ansvar att även ge de mindre företagen möjligheter. Vår vision är att skapa en vild flora av hyresgäster, det blir mycket roligare då.

Karl Ljunggren hoppas också kunna erbjuda coworkingytor i huset.

– Coworking är något som saknas i Gamlestaden och det hade varit en stor fördel även för övriga hyresgäster i huset.

Industriarkitektur och skyltläge

Erséus Arkitekter har varit ansvariga för utformningen av det nya kontorshuset och vill att det nya ska prata med det gamla.

– Materialvalen är tänkta att vara en modern tolkning av de gamla materialen på platsen, där det hårdbrända teglet i lokverkstaden har ersatts av mörkt rödbrunt skärmtegel och där stål i smide och järnvägsräls har ersatts av cortenstål, beskriver arkitekt Peter Erséus. Den arkitektoniska ambitionen är att den nya byggnaden inte bara ska ha vackra material utan också en omsorgsfull detaljering som äldre industriarkitektur ofta har.

Peter Erséus menar också att den föreslagna gestaltningen, på grund av sin storlek och sitt distinkta uttryck, även påverkar den upplevda stadsbilden för de som kommer till Göteborg österifrån.

– Dessutom får huset ett väldigt fint skyltläge, konstaterar Karl Ljunggren avslutningsvis. Att sitta i det här huset, just i Gamlestaden, ska stärka företagens varumärke. Det känns viktigt för oss.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.