Logistikavtal i Alingsås

22 augusti 2023

Logistea har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med NKT HV Cables AB (”NKT”) avseende uppförande av en produktions- och testanläggning på fastigheten Bulten 1 i Alingsås.

Investeringen uppgår till 160 miljoner kronor och byggnaden beräknas färdigställas under första halvåret 2025. Hyresavtalet är ett grönt triple-net hyresavtal. Projektet finansieras via Sparbanken Alingsås. Logistea har även förlängt hyresavtalet med NKT om cirka 10 700 kvadratmeter i den befintliga byggnaden på samma fastighet till 2045-04-30. Årshyran, exklusive tillägg, för de två hyresavtalen uppgår sammanlagt till cirka 26,75 miljoner kronor.

Investeringen är ett bevis på framgångsrik projektutveckling av vår byggrättsportfölj och de nya hyresavtalen stärker dessutom bolagets nyckeltal.

Med de tecknade hyresavtalen och uppförandet av den nya byggnaden fortsätter Logisteas fastighetsportfölj att växa samtidigt som den genomsnittliga återstående löptiden för Logisteas hyresavtal förlängs från cirka 7,5 år till 8,7 år. Det samlade hyresvärdet för det nya hyresavtalet och det befintliga avtalet inklusive förlängningen uppgår till cirka 560 miljoner kronor. Det tidigare kontrakterade hyresvärdet uppgick till cirka 90 miljoner kronor.


- Hyresavtalen med NKT är ett viktigt led i Logisteas fortsatta tillväxt där vi tillsammans med NKT tillskapar toppmoderna lokaler för att möta NKTs framtida behov. Investeringen är ett bevis på framgångsrik projektutveckling av vår byggrättsportfölj och de nya hyresavtalen stärker dessutom bolagets nyckeltal. Det känns även väldigt bra att vi med denna investering fördjupar vårt samarbete med en trygg och stabil partner som Sparbanken Alingsås, säger Anders Nordvall, vVD Logistea.


- Med investeringen i vår nya testanläggning för högspänningsprodukter i Alingsås fortsätter vi att möta den starka tillväxt NKT har på den globala högspänningsmarknaden. Satsningen vi nu gör i Alingsås innebär också att NKT fortsätter medverka till den gröna omställningen inom energisektorn genom att leverera kompletta kabelsystem för sol, vind och hållbar infrastruktur. Samtidigt är vi väldigt glada att utveckla vår lokala verksamhet i Alingsås. Den investering vi nu gör tillsammans med Logistea innebär även en tydlig kapacitetsökning i vår leveranstakt samt ett ytterligare fokus på vår R&D-verksamhet. Samtidigt kommer projektet medföra ett behov av att växa vår personalstyrka med 40-50 nya tjänster i Alingsås, säger John Sjöström, Head of Operation, NKT HV Cables AB i Alingsås.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.