Logistik med inspiration från rymden

27 mars 2023

I Bålsta Logistikpark, fem mil väster om Stockholm, är byggboomen påtaglig. Här finns en hög koncentration av traditionella logistikanläggningar men nu håller det på att växa upp en som är helt unik i sitt slag. Logicenters har byggstartat projektet Triple Zero som går hand i hand med bolaget och dess ägare NREPs ambition att bli helt koldioxidneutrala redan 2028. Med Triple Zero vill Logicenters bli ledande inom utvecklingen av koldioxidneutrala anläggningar, i alla led, och för att klara ambitionen hämtas inspiration bland annat från rymden.

logicenters webben.jpg
Eva Sterner, chef för utvecklingsprojekt hos byggherren Logicenters. Bilder: Logicenters

Triple Zero kommer att vara en del av Bålsta Logistikpark och byggs precis intill tomten där Logicenters för närvarande utvecklar ett automatiserat lager för Dagab. Den 20 845 kvm stora byggnaden byggs på spekulation och vecka 12 påbörjades montaget av trästommen. Precis, trästommen. Den traditionellt använda stålstommen, väggar och tak kommer i Triple Zero att ersättas med träkonstruktioner.

Just att kunna driva förändring är vårt största argument när vi bygger Triple Zero.

– Vi spänner bågen högt och ska försöka ta oss till total CO2-neutralitet i det här projektet. Vi valde därför bort den traditionella stålstommen mot trä för att göra så litet klimatavtryck som möjligt, säger Eva Sterner, chef för utvecklingsprojekt hos byggherren Logicenters. Vi kopplade in Luleå Tekniska Universitet för att undersöka om det överhuvudtaget var möjligt att bygga den här typen av spännvidder i trä, Triple Zero blir 225 meter lång och 80 meter bred, och det var det.

Vill visa att det går

Andra otraditionella val i projektet är att man kommer isolera med hampa.

– Vissa byggmaterial, som till exempel betong, kommer vara svårt att få helt CO2- neutrala, menar Eva Sterner. Där vi står idag i projektet minskar vi materialbundet CO2 med hela 60 %. så visst är det en bit kvar innan vi når noll. För att komma ner på noll i projektet som helhet måste vi därför balansera genom att hitta material som binder mer CO2 än de släpper ut och därför använder vi exempelvis både trä och hampa.

– Det svåraste är att hitta materialen som inte finns ännu och även tillverkningsprocesser som är gröna, fortsätter Eva. Vi har verkligen gjort en global scanning för att se vilka företag som levererar de bästa produkterna utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Idag samarbetar vi med branschens ledande innovatörer och har lyckats föra samman dem för tillverkning av nya produkter. Något som jag faktiskt inte trodde skulle gå. Alla som är med i detta projekt är otroligt engagerade och positiva och vill verkligen skapa förändring.

blickar mot rymden

För att hitta inspiration och fler tillvägagångssätt som potentiellt skulle kunna få ner klimatavtrycket i projektet har Logicenters också börjat blicka mot rymden.

– Vi tittar på rymdteknik, det är väldigt spännande. Här ligger man ofta långt fram vad gäller teknikutveckling och var till exempel först med solceller. Vi samarbetar idag med en organisation med ingångar till NASA och hoppas hitta saker som kanske kan implementeras här på sikt. Det skulle kunna handla om något lager i rymddräkten som är väldigt isolerande som även skulle kunna användas i exempelvis takkonstruktioner, för att få dem lättare.

Vill åstadkomma en förändring

Målet är alltså att bygga världens mest hållbara logistikbyggnad och det redan innan 2028. Namnet Triple Zero kommer från ambitionen som innefattar just noll utsläpp under byggnationen och noll under själva driften. Den tredje nollan handlar om att i framtiden kunna bygga CO2-neutralt utan att kostnaderna blir högre än dagens byggen.

– Det är fantastiskt att NREP Logicenters erhållit finansieringen för att driva det här innovationsprojektet. Den här typen av projekt är alltid dyrare men våra ägare är redo att ta den kostnaden om vi kan åstadkomma en förändring genom att tänka annorlunda och våga prova saker. Vi kommer att kunna dra många lärdomar från det här projektet och på så sätt förändra vår egen standardprodukt. Det känns otroligt roligt att få göra detta på riktigt, inte bara skissa på lösningar. Vi hoppas kunna påverka hela branschen. Just att kunna driva förändring är vårt största argument när vi bygger Triple Zero. Vi vill visa att det går.

Spekulation för att få till förändring

Än så länge har Triple Zero ingen hyresgäst utan Logicenters bygger på spekulation, dock är det en risk man är trygga med att ta, menar Eva Sterner.

– Vi upplever ett väldigt högt tryck och efterfrågan på hållbara logistikanläggningar är särskilt stor. Här är många beredda att vara med i utvecklingen vilket även innebär att man är villig att betala en något högre hyra för att nå sina klimatmål. Dessutom vill vi ha rådighet över byggprocessen och inte känna någon tidspress när vi väljer material och lösningar.

Projektet kommer att börja marknadsföras i år och får Logicenters önska blir det en tagare till hela anläggningen.

– Vi vill väldigt gärna hitta en lämplig kund med hög miljöprofil. Målsättningen är att Triple Zero ska stå inflyttningsklart i februari 2024.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.