Ljusets betydelse på kontoret

5 november 2018

KLP Fastigheter har undersökt hur LED-belysning som efterliknar dagsljusets variationer påverkar människor på kontor. Hälsa och välbefinnande är en växande faktor inom moderna kontor där rätt sorts belysning spelar en allt större roll. Forskning har under den senaste tiden visat att en välplanerad belysning som efterliknar dagsljusets variationer gynnar hälsan hos anställda och skapar kontorsmiljöer som kan förbättra anställdas välmående och prestationer.

Att människor påverkas i hög grad av ljus är känt sedan länge. Likaså att ljuset har effekt på både humör och aktivitetsnivåer. I dagsläget tillbringar de flesta individer 80-90% av sin tid i miljöer med artificiell belysning i form av traditionella ljuskällor som glödlampor och lysrör. Studier visar att jämfört med dagsljus har dessa ljuskällor ingen, alternativt mycket liten, verkan på viktiga biologiska effekter hos människan eller antiseptiska effekter på rumsmiljön. Samband som konstaterats vid avsaknad eller begränsning av dagsljus visar på ett flertal negativa effekter som nedsatt immunförsvar, störningar av dygnsrytm och försämrad koncentrationsförmåga. 

Belysning som efterliknar dagsljus

Human Centric Lighting, HCL, är en människoorienterad belysning som med hjälp av ny belysningsteknik återskapar dagsljusets naturliga variationer via LED-belysning och som påvisat ett flertal positiva effekter hos människor. Om HCL och dess positiva effekter har Lokalguiden skrivit om tidigare. Nu har KLP Fastigheter med utgångspunkt i forskning gjort en studie för att undersöka hur dagljusbelysning via LED uppfattas hos två hyresgäster, Niras och DLL. Studien genomfördes av Arne Lowden, sömn- och stressforskare vid Stockholms universitet, där aktuella individer fick svara på ett antal frågor efter att dagsljusbelysning installerats under en testperiod. Resultatet visar att drygt 70 procent av svaranden upplevde skillnad samt var positiva till att införa mer dagsljuslik belysning på kontoret. Rätt ljussättning är en ny faktor att ta hänsyn till för att öka välbefinnande och prestationsförmåga hos anställda och företag. 

Belysning viktigt vid hyresgästanpassning 

KLP Fastigheter har som ambition att de lokaler de erbjuder ska ligga i framkant gällande miljö och inomhusklimat. Man vill också kunna erbjuda lokaler där medarbetare mår och arbetar bättre än i andra lokaler. Det kommer att bli allt viktigare med belysning vid större hyresgästanpassningar och nybyggnationer där hänsyn även ska tas till ljusets spektrum och inte bara till ljusflöde per kvm.


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.