Levande stadsrum i GoCo

24 november 2022

Byggnationen med innovationsklustret GoCo Helath Innovation City i Mölndal är i full gång. I den första etappen som beräknas vara färdigställd 2025 ritar Liljewall samtliga bostadskvarter vilket omfattar totalt 450 lägenheter. Därtill är kontoret landskapsarkitekt för offentliga gator och torg samt ritar en mixed-use-byggnad som placeras bredvid det lokala torget.

liljewall.jpg
Bild: Liljewall

Bakom projektet GoCo Health Innovation City står Vectura och Next Step Group. Tillsammans ska de utveckla den nya stadsdelen till ett nytt innovationskluster med över 350 företag som ska accelerera svensk hälsoinnovation. Utvecklingen sker i Åbros gamla industriområde där verkstäder, kontor, handel, forskningslokaler och flera företag idag har valt att etablerat sig, varav den största aktören är AstraZeneca. I projektets första etapp ligger Fastighets AB Balder bakom de tre bostadskvarter som Liljewall ritar.

De två nya kvarteren, Axis och Atlas, kommer att komplettera kvarteret Spina, vilket redan är på väg att färdigställas. Bostadskvarteren kommer göra det möjligt för gästforskare, studenter, anställda och andra som GoCo attraherar att bo centralt i området. Lägenheterna är välplanerade, yteffektiva och de olika lägenhetsstorlekarna skapar förutsättningar för att människor i olika livssituationer ska kunna bosätta sig här. Levande gaturum och inbjudande innergårdar gör det möjligt för de som bor och arbetar i området att träffas och umgås, skapa sammanhang samt känna trygghet.

En spännande och ovanlig ingrediens i GoCo är just kombinationen av bostäder och verksamhetslokaler, som kommer att göra området särskilt dynamiskt och intressant.

– Tack vare vår vinst i det parallella uppdrag som utlystes våren 2021 började vi att rita kvarteret Spina. Ambitionen har från start varit att rita en vacker bostadsmiljö, utformad för att bidra till ett levande stadsrum som är långsiktigt hållbart. Vi fortsatte med samma höga ambitionsnivå när vi fick förnyat förtroende från Balder att rita grannkvarteret Axis. Mycket av inspirationen är hämtad från de gamla arbetarkvarter som uppfördes i början av förra sekelskiftet, bostäder som är populära än idag. Fasaderna är därför i princip enbart i tegel. De olika röda nyanserna och varierande färg på fogarna bryter ner skalan på kvarteret och tillför trygghet och ett lugn som vi tycker behövs för att komplettera de kontorsfastigheter som byggs intill Axis, säger Michael Ghersetti, arkitekt på Liljewall.


– Det finns ett släktskap mellan bostadskvarteren men de har även olikheter. Med välplanerade lägenheter, generösa balkonger, gröna gårdar och fina materialval tror vi att det kommer att bli attraktiva bostadskvarter. En spännande och ovanlig ingrediens i GoCo är just kombinationen av bostäder och verksamhetslokaler, som kommer att göra området särskilt dynamiskt och intressant – både för de som bor och de som arbetar i området, säger Harald Gamrell, arkitekt på Liljewall.

Liljewall är även landskapsarkitekt och har utformat gator och torg för samma etapp. Målet är att skapa en trivsam miljö på en plats som i dagsläget upplevs som relativt karg.

– Vårt mål har varit att skapa stadsrum som är levande i dubbel bemärkelse; som både ger plats för möten och aktiviteter men som även har ett stort inslag av grönska som bidrar med värdefulla ekosystemtjänster, säger Andreas Johansson, landskapsarkitekt på Liljewall.

Därtill ritar Liljewall en mixed-use-byggnad för GoCo och BRA Bygg. Det står ännu inte helt klart vilken typ av verksamheter som till slut kommer att flytta in, men fastigheten gör det möjligt att bedriva många olika verksamhetstyper. Helt säkert är däremot att Norlandia kommer driva ett äldreboende på det översta våningsplanet och att verksamheterna på första våningsplanet ska aktivera torget. Det är troligt att dessa lokaler kommer att nyttjas av butiker och restauranger.

– Att rita ett äldreboende just här är unikt. Kopplingen till världsledande forskning och innovation inom Life Science är stark, och det blir spännande att se vilka synergier som kan uppstå i takt med att GoCo växer och utvecklas, säger Madeleine Nordenknekt, arkitekt på Liljewall.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.