Lekens effekter på arbetsplatsen

12 december 2017

Under de senaste fem åren har Samuel West, vid Lunds universitet, forskat om hur lek påverkar arbetsplatsens kreativitet. Idag arbetar han också med att omsätta forskningsresultaten i praktiken genom att integrera lekfullheten på aktivitetsbaserade kontor.

Samuel West, Psykolog och doktor i organisationspsykologi samt delägare i Superlab

Forskar man om lekfulla arbetsmiljöer dyker alltid samma bilder från Googles übercoola kontor upp. Mötesrum utformade som glassbarer, hängmattor som konferensstolar och den där rutschkanan mellan våningsplanen. Jag förstår de företagsledare som känner “kul idé, men detta är nog inget för oss, vi är ju inte Google.” Men i den goda nyheten är att man behöver verkligen inte vara i dataspels- eller reklambranschen för att kunna dra nytta av en lekfull arbetsplats.

Vi människor gillar att polarisera vår förståelse av världen. Det är enklast så, eftersom vi slipper tänka. Bra eller dåligt. Snyggt eller fult. Roligt eller produktivt. Lek eller arbete. Den store industrialisten Henry Ford var tydlig med att leken var oönskad på sina fabriker: “När vi är på arbetet bör vi arbeta. På fritiden bör vi leka. Det är ingen idé att försöka beblanda dessa två. Den enda målsättningen är att få arbetet genomfört och få betalt för detta. När arbetet är färdigt kan leken börja. Inte innan.” Många företagsledare och andra som i slutändan bestämmer utformningen av våra arbetsplatser lever kvar i föreställningen om att lek är motsatsen till seriöst arbete. Det får inte bli för lekfullt menar de, eftersom det är en arbetsplats, inte en lekplats. Den protestantiska arbetsmoralen lever kvar i allra högsta grad nu hundra år senare. Men detta är sååå fel. Lekfilosofen Huizinga förklarade att “seriösiteten exkluderar leken, men att leken inkluderar seriösiteten.”

Lek ökar kreativiteten

I dagens kunskapsbaserade ekonomi blir det allt tydligare att organisationer som lyckas skapa ett arbetsklimat som engagerar och stimulerar kreativitet är de mest framgångsrika. Och arbetsgivare blir alltmer intresserade av hur de kan främja en sådan miljö. De senaste fem åren har jag vid Lunds universitet forskat om hur lek påverkar arbetsplatsens kreativitet. Min första studie visade att leken har stor potential att öka kreativiteten genom att träna öppenhet, öka medarbetarnas inre motivation och leda till goda relationer på arbetsplatsen. I min andra studie fick deltagare lekfulla stimuli under vanliga arbetsmöten, medan en kontrollgrupp fick en vanlig fruktkorg. Experimentet visade att lekfulla möten hade ett bättre kreativt klimat och att lekfulla möten uppfattades av deltagarna som mer produktiva. Den tredje studien fann att en liten ökning av en arbetsgrupps lekfullhet gynnade medarbetarnas kreativitet. Både medarbetarnas individuella kreativitet och arbetslagets gruppkreativitet ökade pga lekfullheten. Huvudslutsatsen av avhandlingens tre undersökningar är att det finns ett starkt positivt samband mellan arbetsplats-ens lek och kreativitet.

Integrerad hållbar lekfullhet

På designföretaget Superlab omsätter vi dessa forskningsresultat i praktiken. Vi kallar vårt koncept The Playful Office. Vi jobbar mycket med design av aktivitets-baserade arbetsplatser där målsättningen är att skapa en variation av olika fysiska och psyko-sociala arbetsmiljöer som passar olika arbetsuppgifter. Grundtanken med The Playful Office är att integrera en hållbar lekfullhet med det aktivitetsbaserade kontoret. Hela kontoret behöver inte vara jättelekfullt men vissa delar får vara det. Precis som en tyst och lugn arbetsmiljö är bäst när vi behöver hög mentalt fokus kan ett lekfullt inrett mötesrum uppmuntra medarbetarna att tillsammans utforska och experimentera. Det finns dock inga standardlösningar. Alla kan och vill inte vara som Google. Varje arbetsplats måste hitta sin egen lekfulla sida och våga uttrycka den. De försiktiga försök till lekfullhet man ofta ser på nydesignade kontor är bara pinsamma. När jag ser ett traditionellt mötesrum med några färgglada kuddar eller en övergiven låda med legoklossar i ett hörn kan jag nästan höra hur beställaren sagt till inredningsarkitekten “det får gärna vara lite lekfullt, lite lagom crazy” Lagom crazy? Hör själv hur dumt det låter. Låt lekfullheten ta plats på riktigt!

Författad av Samuel West, Psykolog och doktor i organisationspsykologi samt delägare i Superlab
Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.