Lägsta konkurssiffran på 15 år

4 maj 2022

Trenden med rekordlåga konkurser fortsätter även i april. Denna månad gick 415 aktiebolag i konkurs - lägsta siffran för april sedan 2007. Endast hälften så många företag gick i konkurs jämfört med när pandemin bröt ut. Två branscher har det dock tuffare och uppvisar stora konkursökningar - e-handel och fordonsbranschen.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Under april registrerades 415 aktiebolag i konkurs, jämfört med 423 året innan. Medelvärdet senaste tio åren för samma månad är 551 konkurser, vilket ligger betydligt högre än dagens nivå. För två år sedan när pandemin först bröt ut gick hela 803 aktiebolag i konkurs under april.

- Överlevnadsgraden hos våra företagare runt om i landet fortsätter att vara rekordhög. Vi befinner oss på nivåer som överensstämmer med hur det såg ut 2007, men då fanns hälften så många aktiebolag, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Vissa branscher går dock sämre 

- Vi har tittat närmare på bransch och ser en tydlig negativ konkursutveckling inom e-handel och handel med personbilar. Inflationen leder både till att vi konsumerar mindre i kombination med att handeln fått högre inköpspriser. Ju dyrare det blir med varor, desto större blir nu konkurrensen om kunderna, fortsätter Henrik.

Postorderhandel och detaljhandel på internet har hittills i år ökat med hela 56%, jämfört med januari till april förra året. Detta följt av handel med personbilar och motorfordon som på årsbasis ökat med 36 procent jämfört med förra året.

Månadens största konkurs blev shoppingklubb på nätet 

Shoppingklubben "Campadre" var det största bolaget som försattes i konkurs denna månad, med en omsättning på 271 miljoner enligt senaste bokslutet. Verksamheten har haft en negativ ekonomisk utveckling som förvärrats kraftigt under året till följd av just förändrat köpbeteende och köpkraftsminskning.

Ytterligare en stor konkurs denna månad är Laholms Marin AB med 83 miljoner i omsättning. Största arbetsgivare blev Campadre med sina 45 anställda följt av hemtjänstbolaget Finnservice i Skövde Aktiebolag med 32 anställda.

Storstadsregionerna går starkt

Totalt står våra tre storstadsregioner för 60 procent av alla konkurser. På årsbasis minskar konkurserna i Stockholm med 10 procent, Västra Götaland med 13 procent och Skåne med 13 procent.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.