Kunskapsbrist kring rekrytering

13 september 2022

En ny undersökning från TNG Evolve visar att många av landets chefer har så stora kunskapsluckor kring rekrytering att det påverkar tillsättningen av nya medarbetare, speciellt i tider med kompetensbrist. Det svarar 43 % av drygt 200 tillfrågade HR-chefer och HR-specialister.

Bild: TNG Evolve
Bild: TNG Evolve

Enkäten visar att de största bristerna handlar om chefers oförmåga att utvärdera kandidater objektivt. Det svarar 47 %. Även chefernas prioritering av rekryteringen (35 %) och deras förmåga att genomföra relevanta anställningsintervjuer (21 %) pekas ut som rekryteringsutmaningar framåt.

– I förlängningen leder okunskapen bland chefer till att många företag riskerar att tappa de bästa kandidaterna. Inte minst eftersom det idag råder kompetens- och kandidatbrist i många branscher. Dagens jobbsökare förväntar sig helt enkelt ett professionellt bemötande från en framtida arbetsgivare, och här har företag som jobbar aktivt med frågorna mycket att vinna, säger Rebecca Henriksson, ansvarig för TNGs utbildningsverksamhet TNG Evolve. 

Störst efterfrågan på kurser i intervjuteknik

HR-specialisterna fick också frågor om vilka utbildningsområden de anser att cheferna har störst behov av. Här hamnar intervjuteknik i topp (68 %). Även bättre kunskaper kring kravprofil och kompetensanalys (48 %), hur man ökar mångfalden vid rekrytering (44 %) och diskrimineringsfällor (42 %) efterfrågas.

– Det stämmer väl överens med den stora efterfrågan vi ser på exempelvis snabbkurser i intervjuteknik baserat på kompetensbaserad intervjuteknik. Många företag vänder sig även till oss och vill bland annat ha hjälp kring struktur av en rekrytering i form av en kravprofil samt hur man kan öka mångfalden i kandidaturvalet för att attrahera en bredare målgrupp, säger Rebecca Henriksson.

Chefer litar mer på magkänsla än data

Enkätsvaren från TNG Evolve går hand i hand med resultatet av en större undersökning som TNG genomförde 2021 bland 1000 VD:ar, chefer och HR-specialister. Siffrorna visar på ett stort glapp mellan vision och verklighet när det kommer till fördomsfri rekrytering – och att kunskapsnivåerna skiftar mellan HR och chefsledet. Här svarar exempelvis 75 % av VD:ar och chefer att de litar mer på magkänsla än data.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.