”Kontoret speglar företagets varumärke”

31 oktober 2022

Att hitta ett nytt kontor kan vara lite av en djungel. Läge, öppet landskap, aktivitetsbaserat, hyresnivåer – listan på parametrar att beakta kan göras lång. Vad ska man egentligen tänka på? ”Kontoret bör spegla företagets varumärke vilket stärker identiteten och känslan hos både kunder och anställda”, säger Aram Kevorkov, medgrundare av Etableringspartner.

etapartner.jpg
John Wallin, Khai Truong, Fredrik Pettersson, Aram Kevorkov. Bild Pierre Pocs

Etableringspartner grundades 2019 och drivs av Aram Kevorkov och Fredrik Pettersson. De verkar främst inom Mälardalen, med målet att hjälpa fastighetsägare förädla och utveckla kommersiella fastigheter, men erbjuder även tjänster inom kommersiell förvaltning och generell rådgivning som berör kommersiella lokaler. 

– Vår samlade kompetens och vårt gemensamma nätverk ger oss förutsättningarna att sy ihop affärer på ett effektivt sätt. Det som framför allt ger oss en edge i marknaden är att vi arbetar som ett team och inte som individualister med tunnelseende på våra egna objekt, säger Aram Kevorkov, medgrundare av Etableringspartner.

Företagets identitet byggs givetvis med hjälp av olika faktorer men de anställda är en vital faktor.

Under de senaste åren har kontorsmarknaden varit under stor förändring och ritats om till följd av coronapandemin. För arbetsgivare och anställda har detta varit en het debatt som i många fall landat i olika former av hybridlösningar där anställda tillåtits arbeta hemifrån ett antal dagar i veckan. 

– Detta har givetvis resulterat i ändrade behov på den fysiska arbetsplatsen och många arbetsgivare har därför kommit fram till att kontorsytorna ska minskas till följd av att fler väljer att arbeta hemifrån.

Ingen brist på ytor i centrala lägen

Pandemin drev även på digitaliseringen vilket resulterat i att fysiska besökskontor i centrala lägen inte längre är nödvändiga i samma utsträckning som tidigare. Ett exempel är att Sveriges samtliga storbanker valt att minska antalet besökskontor, speciellt på mindre orter.

– Man kan med andra ord konstatera att det idag inte finns en brist på kontorsytor i centrala lägen, säger Aram Kevorkov. 

Eftersom utbudet numera är större än efterfrågan gör detta att både befintliga och potentiella hyresgäster hamnar i ett bättre läge än tidigare.


– Det resulterar naturligtvis i att hyresgästerna har ett bättre förhandlingsläge. Det behöver dock inte betyda att marknadshyrorna sjunker utan förhandlingen kan omfatta andra faktorer i hyresavtalet så som lokalernas skick, underhållsskyldighet samt mer flexibla avtalstider.  

Konkretisera verksamhetens behov

Kontoret har genom alla tider spelat en viktig roll för företaget i sig, varumärket och de anställdas välmående. De anställda spenderar en stor del av sin tid på arbetsplatsen och därför är det väldigt viktigt att skapa en bra och trivsam atmosfär. 

– Företagets identitet byggs givetvis med hjälp av olika faktorer men de anställda är en vital faktor. Ju bättre människorna på arbetsplatsen mår desto bättre är det för företaget i helhet. Kontoret bör även spegla företagets varumärke vilket stärker identiteten och känslan hos  både kunder och anställda.

När ett företag är på jakt efter en ny kontorslokal finns det flera faktorer att förhålla sig till. Bland det första man ska göra är att konkretisera verksamhetens krav och behov, detta gör man genom att skapa en tydlig specifikation med exempelvis information om storlek, geografiskt läge och budget för hyran. 

– Det även vara lämpligt att tänka kring hur arbetsplatsen ska utformas. Exempelvis om det ska vara ett aktivitetsbaserat kontor eller om det ska vara ett traditionellt cellkontor. Ju tydligare specifikationen är desto enklare blir det att hitta en lämplig lokal. Dessutom förenklar det dialogen med fastighetsägare eftersom man tydligt kan presentera verksamhetens behov, menar Aram Kevorkov.

– När man väl har hittat en lämplig lokal och det är dags för kontraktsskrivning är det viktigt att alla överenskomna detaljer står med i hyresavtalet. Det kan exempelvis handla om specifika anpassningar som ska göras i lokalen inför tillträde. Allt bör framgå så detaljerat som möjligt för att undvika missförstånd under hyresförhållandet, fortsätter han.

Dynamisk arbetsmiljö

De senaste åren har den stora trenden på kontorsmarknaden varit att skapa aktivitetsbaserade kontor. Kontor där ingen har en fast plats utan man arbetar på den plats som bäst passar den aktivitet man ska utföra. 

– Aktivitetsbaserade kontor ger arbetsgivare möjligheten att skapa en mer modern och dynamisk arbetsmiljö med färre grupperingar. Men det finns givetvis även utmaningar med att införa en sådan förändring i större organisationer. Som det ser ut idag går trenden mot mer och mer flexibla kontor med färre fasta platser och mer distansarbete, avslutar Aram Kevorkov.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.