Kontoret som mötesplats

9 februari 2018

I våras byttes närheten till bördiga åkrar ut mot böljande vågor då Orkla Foods Sverige flyttade sitt huvudkontor från Eslöv till Malmö. Flytten har inte bara inneburit att drygt 250 medarbetare fått en ny arbetsplats, utan samtidigt har också ett helt nytt aktivitetsbaserat arbetssätt introducerats.

Camilla Benckert, projektledare för Framtidens arbetsplats på Orkla Foods Sverige, berättar om flytten till en ny stad och nya lokaler. 

– I Eslöv var vi uppdelade i långa korridorer avdelningsvis och i flera olika byggnader. Flytten till Malmö har inneburit en enorm kulturförändring då alla nu arbetar i ett öppet kontorslandskap utan fast arbetsplats.

Det nya huvudkontoret ligger på Isbergs gata i Dockan i Malmö. Kontoret består av tre våningar uppdelade i zoner som tar sin utgångspunkt i de fyra elementen jord, eld, vatten och luft. I samtliga element finns det traditionella arbetsytor med höj- och sänkbara skrivbord, mötesytor och konferensrum. Det som skiljer zonerna åt är att de genom sin färg och form, inredning och ljudnivå är anpassade efter olika typer av aktiviteter och arbetssätt. Jobbar du bäst när det är tyst omkring dig väljer du elementet Luft – gillar du liv och rörelse jobbar du i Eld.


Tanken är att inspirera till nya samarbeten.– Att skapa en aktivitetsbaserad arbetsplats är i första hand ett förändringsprojekt och inte ett inredningsprojekt. Det har varit en spännande process och speciellt härligt är det att kärleken till maten verkligen genomsyrar huvudkontoret. Nu känns det att man är på ett innovativt och modernt matföretag, säger Åsa Dyberg, arkitekt på Malmöbyrån Dysign.

Utformningen av det nya huvudkontoret är en satsning på att öka tillväxt och innovationstakt genom att gynna tvärfunktionellt samarbete och luckra upp invanda arbetssätt. Att bli mer digitala och så småningom arbeta helt papperslöst ligger även i linje med företagets hållbarhetsstrategi.

– Vi vill göra vår arbetsplats till en mötesplats genom att synliggöra alla medarbetare för varandra. Tanken är att inspirera till nya samarbeten, möjliggöra synergier och bli en än mer attraktiv arbetsgivare, säger Camilla Benckert.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.