Kontor på två nya öar i Malmö

24 april 2019

Nyligen togs ännu ett steg i förverkligande av Nyhamnen när stadsbyggnadsnämnden godkände förslaget till översiktsplan för området. Bland annat planeras det för två helt nya öar mellan Nyhamnspiren och Krankajen med plats för bostäder och kontor.

Bild: MandaWorks

Med sitt läge norr om Centralstationen, söder om Frihamnen och väster om Västkustvägen är Nyhamnen ett av Malmös mest centrala områden. Här finns närheten till vatten, men också gamla industrimiljöer som präglar stadsbilden. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader kommer att tas tillvara i omvandlingen, samtidigt som det kommer att anläggas parker, trädplanteringar och mötesplatser intill vattnet. Det planeras också för två helt nya öar mellan Nyhamnspiren och Krankajen med plats för bostäder och kontor. Fullt utbyggt ska Nyhamnen rymma närmare 9 000 bostäder, 16 000 nya arbetsplatser samt närmare 2 000 grundskoleplatser och 1 000 förskoleplatser.

Steg för steg förbereder vi för en ny, spännande stadsdel som kommer att förändra vår bild av centrala Malmö och ge staden en helt ny siluett.

Malmös framgångsrika och uppmärksammade arbete med hållbar stadsutveckling kommer att göra avtryck i området som blir en arena för kommunens fortsatta arbete med frågan. Här kommer stadens högt ställda ambitioner på miljöområdet att visa sig i form av visionära infrastrukturlösningar, som till exempel högklassig kollektivtrafik.

Omvandlingen av Nyhamnen kommer att pågå under lång tid framöver, stadsdelen förväntas stå helt klart år 2055.

Kommunfullmäktige ska ta ställning till översiktsplanen under hösten 2019.

– Steg för steg förbereder vi för en ny, spännande stadsdel som kommer att förändra vår bild av centrala Malmö och ge staden en helt ny siluett. Nyhamnen blir en tät och grön stadsdel med korta avstånd och en närhet till vattnet som bidrar till områdets karaktär, men också attraktivitet, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– En ny central stadsdel håller på att växa fram i Nyhamnen. En stadsdel som ska bidra till en miljömässigt hållbar stadsutveckling med klimatsmart byggande, närhet till snabb, säker och grön kollektivtrafik. Här skapas möjligheter till att kunna bygga Malmö på höjden och skapa spännande siluetter, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.