Kontor med nytt syfte

6 juni 2022

Att skapa medarbetarengagemang toppar listan över de globala företagens prioriteringar. Nästan två tredjedelar (62 procent) investerar i kontorsmiljön, enligt en ny global undersökning från ISS med resultat som representerar över en miljon kontorsanställda. Sammantaget har pandemin gjort att kontoren får ett nytt syfte.

Arbetsplatsens prioriteringar har förändrats drastiskt under de senaste två åren. Innan covid var effektivitet och kostnadsbesparingar två av de globala företagens högst prioriterade områden. Idag är medarbetarengagemang den viktigaste prioriteringen och att attrahera talang har klättrat upp till toppen av listan.

Makten på den globala arbetsmarknaden har förflyttats, medarbetarna har idag ett större inflytande.

Resultaten kommer från en ny undersökning utförd av ISS, ett världsledande företag inom workplace och facility management. Respondenterna består av 100 globala kunder till ISS inom en rad branscher, bland annat teknologi, industri och några av världens största banker och servicebolag. Insikterna representerar över en miljon kontorsanställda i hela världen.

Anpassning till hybrida arbetsmönster och personliga preferenser

För att uppnå sina mål har majoriteten av företagen valt att investera i arbetsplatsen. Detta genom att uppgradera fastigheter, kontorsmiljöer och medarbetarupplevelser – först och främst för att möjliggöra för innovation och samarbete, men också för att få medarbetarna att vilja komma till in kontoren och för att skapa en känsla av tillhörighet.

– Makten på den globala arbetsmarknaden har förflyttats, medarbetarna har idag ett större inflytande. Pandemin har accelererat hybrida arbetssätt och medarbetarnas förväntningar på flexibilitet. Arbetsgivarnas ansvar handlar numera om att möta förväntningarna så att de tillgodoser produktivitetsbehov hos både medarbetare och företaget. Det är inte en fråga "om" folk är på kontoret; det är en fråga om "hur" de bäst ska trivas, driva innovation och samarbeta, säger Andreas Thorling, vd på ISS Sverige.


– Just nu ser vi många företag som omdefinierar sina kontor för att tillgodose hybrida arbetsmönster och personliga preferenser, med fokus på den fysiska plats där man arbetar och upplevelsen som medarbetarna får när de kommer till kontoret, fortsätter Andreas Thorling.

Ingen ”one size fits all”-modell för framtidens arbetsplats 

Undersökningen visar att 69 procent av de globala företagen antingen expanderar sin kontorsyta, gör om designen, behåller det som varit eller inte har bestämt sig. 31 procent svarar att de reducerar sin kontorsyta, samtidigt som det är den respondentgrupp som investerar mest i en uppgradering av kontoren.

– Trots skilda synsätt när det kommer till fastighetens funktion så är målet om medarbetarengagemang detsamma. Det finns ingen "one size fits all"-modell när det kommer till planering av morgondagens arbetsplats. Arbetsplatsen måste matcha varje enskilt företag och dess medarbetare. En sak är dock säker: profetiorna om kontorets död har varit mycket överdrivna. Det vi bevittnar nu är att arbetsplatserna får ett nytt syfte, avslutar Andreas Thorling.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.