Kontor för en kung

13 november 2018

Under 2019 tar Alingsås kommun över driften av Nolhaga slott. Slottet ska under jubileumsåret fyllas med café, kulturverksamhet och på våning tre ska det finnas möjlighet för nya företag att hyra kontors- och konferensrum. Det kommer att ske i samverkan med näringslivsenheten på Alingsås kommun.

Nolhaga Slott kommer att öppnas upp för allmänheten under 2019, det beslutade kommunstyrelsen under måndagens möte.

Under jubileumsåret 2019, då Alingsås fyller 400 år, vill kommunen öppna upp slottet för allmänheten. Slottet ska på våning ett innehålla restaurang, café- och turistinformation. På våning två ska Kultur- och fritidsförvaltningen och föreningar arrangera utställningar och olika arrangemang. På våning tre ska det finnas möjlighet för nya företag att hyra kontor- och konferensrum. Det kommer att ske i samverkan med näringslivsenheten på Alingsås kommun.

Tanken är att skapa en större delaktighet i slottets utbud genom deltagande från Alingsås kommuns förvaltningar, näringslivet och föreningslivet.
- Det är bra för jubileet och viktigt för allmänheten att vi kan öppna upp Nolhaga slott med verksamhet och innehåll som kommer alla gagn. Genom det här upplägget så får både företag, föreningar, alingsåsare och besökare tillgång till slottet, säger Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande.

Den 31 mars löper avtalet ut för den nuvarande entreprenören, Ulrik Lindelöv, som har hyrt Nolhaga slott sen 2014, som i sin tur tog över huvudmannaskapet från Hotell Riverton som huserade i slottet sen 2004.

- Alla parter är nöjda med upplägget. Kommunen kommer att ha tillträde till slottet redan från 1 januari 2019 genom att vi har kommit överens med den nuvarande hyresgästen Ulrik Lindelöv, säger Bengt-Göran Kullner, fastighetsstrateg på Alingsås kommun.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.