Kommuner delar arbetsplatser

5 augusti 2022

Anställda i Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Lunds kommuner kommer framöver att kunna distansarbeta i varandras lokaler. Idén väcktes på allvar när det under pandemin blev tydligt att distansarbete verkligen kunde fungera för en hel del kommunanställda.

kommunhus.jpg
Lund öppnar sitt Studio Stadshuset, Tomelilla, Sjöbo och Ystad delar av sina centralt belägna kommunhus.

- Vi kallar det ”Öppna kommunhus”, säger Britt-Marie Börjesson, kommundirektör i Tomelilla kommun. Genom att öppna lokaler för varandra underlättar vi för medarbetare som pendlar mellan våra kommuner. Vi blir alla mer attraktiva som flexibla arbetsgivare och får miljövinster genom mindre resande.

En annan förhoppning är ett ökat nätverkande mellan kommunerna när medarbetare får möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper sinsemellan.

Att kommuner hyr kontorslokaler på andra ställen är inget nytt. Men ett samarbete som detta är mindre vanligt.


– Att fyra kommuner hjälps åt och upplåter arbetsplatser till varandra är såvitt vi känner till unikt. Som bonus hoppas vi mycket på ett utökat samarbete, säger Kristoffer Lindblad, projektledare i Lunds kommun.

De aktuella lokalerna är kontorsarbetsplatser. Lund öppnar sitt Studio Stadshuset, Tomelilla, Sjöbo och Ystad delar av sina centralt belägna kommunhus.

Öppna kommunhus kommer att utvecklas löpande och utvärderas efter ett år.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.