Klartecken för konstgjord halvö

30 augusti 2019

Byggandet av Masthuggskajen i Göteborg har startat och ska resultera i 1 300 bostäder och 5 000–6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell - och en konstgjord halvö. En halvö som bland annat möjliggör byggnationen av Elof Hansson Fastigheters kontorshus Global Business Gate.

GBG.jpg
Global Business Gate ska byggas på den konstgjorda halvön. Bilder: Elof Hansson Fastigheter

Masthuggskajen, området mellan Järntorget, Långgatorna och Göta älv, är en del av Älvstaden och ett av Göteborg största stadsutvecklingsprojekt. Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerut och närmar sig vattnet. På så vis får Linné och Majorna en tydligare koppling till älven och en ny hållbar stadsdel formas med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Projektet är först ut att certifieras med Citylab, Sweden Green Building Councils certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. 

En av de svåraste utmaningarna med projektet är bygget av en konstgjord halvö i älven. Syftet med halvön är att utöka den byggbara marken i den mest attraktiva delen av området kring Järntorget och Masthuggskajen. På halvön ska bland annat Riksbyggen och Stena Fastigheter bygga bostäder.

Här kommer också kontorsfastigheten Global Business Gate byggas, ett 24 våningar högt kontorshus med 2 500 nya arbetsplatser. COWI har vunnit uppdraget att ta fram ett förfrågningsunderlag som kommer ange hur halvön ska byggas.

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, Hotell Draken, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden och Citylab-certifierat för hållbar stadsutveckling.

De första boende planeras att flytta in 2023 och hela området är tänkt att stå klart 2026.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.