Kan pandemin ändra hur vi arbetar?

22 maj 2020

En undersökning gjord av Colliers International som baseras på svar från 3 000 respondenter från över 25 olika länder visar att 82 % av dem skulle vilja arbeta hemifrån minst en dag i veckan efter att COVID 19-krisen är över.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

– Det är intressant att se de första resultaten från vår undersökning om att arbeta hemifrån och det ska bli väldigt spännande att följa upp slutresultatet av undersökningen. När det börjar återgå till det ”normala” är jag säker på att många företag kommer att se över, och utvärdera organisationens arbetssätt och vad som fungerat och inte fungerat vid hemarbetet. Det kommer också att vara intressant att titta på nyttjandet av kvm/anställd och hur arbetsplatsen är utformad.  Företagens behov är självklart olika, men i slutändan är kostnaden per arbetsplats och den totala lokalkostnaden en av de viktigaste kostnadsparametrarna för ett företag. I Sverige har de flesta väldigt bra uppkopplingsmöjligheter i sina hem. Jag kan för min egen del se att det finns saker som behövs förbättras om hemarbetet blir mer permanent , främst ur ett ergonomiskt perspektiv. Självklart påverkas arbetet av hur ens livssituation ser ut, om man har familj etc. För mig har det varit viktigt att få in fasta dagliga rutiner, säger Thomas Jalde, Director Corporate Solutions på Colliers International.

82 procent av de tillfrågade i undersökningen skulle vilja distansarbeta en dag i veckan eller mer efter att Covid-19-krisen är över. 72 procent av de som aldrig tidigare jobbat hemifrån skulle i framtiden vilja jobba hemifrån en dag i veckan.

53 procent menar att deras produktivitet inte har ändrats i och med distansarbetet, 24 procent menar att deras produktivitet har ökat medan 23 procent uppger att produktiviteten har minskat.

Slutresultatet av hela rapporten beräknas presenteras till sommaren.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.