Köper femklöver i Norrköping

14 februari 2023

Fastigheterna är belägna i de attraktiva industriområdena Risängen och Sylten. Den sammanlagda uthyrningsbar ytan är cirka 15 500 kvm och består av handel, lager, lättindustri med mindre kontorsinslag. Säljare är Ståhls-koncernen.

- Vi ser fram emot att etablera oss i Norrköping. Fastigheterna utgör ett samlat bestånd i attraktiva lägen och med en god blandning av ytor och hyresgäster. I grunden en stark portfölj av fastigheter som med aktiv förvaltning även kan vidareutvecklas,  säger Anders Gustafsson, regionchef på CA Fastigheter.

- CA Fastigheter vill äga och utveckla fastigheter i tillväxtstäder i Sverige. Vår ambition är att långsiktigt växa i Norrköping när tillfälle ges framöver. CA Fastigheter vill uppnå en kritisk storlek i alla våra regioner med både förvaltningsfastigheter och utvecklingsprojekt”, säger Andreas von Hedenberg, VD på CA Fastigheter.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.