Jag älskar kontor!

12 december 2017

Senab Services hjälper dagligen företag med vilket arbetssätt de bör välja för att nå sina mål och att implementera det arbetssättet på ett effektivt sätt. Man erbjuder även servicetjänster så kontoret verkligen blir det strategiska verktyg det kan vara. Och VD Johan Selberg älskar självklart just kontor.

Bild: Tengbom Arkitekter

Jag älskar kontor! Det är något jag har kommit fram till under årens lopp. Från att jag lånade min pappas portfölj vid sju års ålder och lekte kontor, till att jag många år senare började jobba med kontorsmiljöer. Det är nog därför jag föll för begreppet aktivitetsbaserade arbetsmiljöer. Fokus flyttades från kostnad och likställt till värde och individuellt anpassat.

framtidens kontor

Det är nog också därför jag noga följer diskussionerna om kontorets framtid, en del menar att kontorets framtid är oviss.

Men efter att ha följt trender och forskning i ämnet kontor under flera års tid vågar jag konstatera att kontoret har en ljus framtid, även om coffice, hoffice och jobba hemma o s v blir mer populära.

Vi kommer fortfarande att vilja gå till en plats för att träffa kollegor, utbyta idéer, dela framgångar och motgångar, vara kreativa och innovativa. Där tror jag kontoret är viktigare än någonsin. 

En sak som har, och kommer att, förändras är att kontorets utformning och dess syfte kommer bli ännu viktigare.

Varför då? Jo, tidigare hade vi som medarbetare inget val mer än att gå till "jobbet". Men nu kan vi faktiskt välja att arbeta var som helst. 

Därför är det än viktigare för företagens ledningar att se till att erbjuda sina medarbetare kontor som man vill gå till. Ett ställe man vill hänga på!

visionen med kontoret?

Hur ska vi då utforma våra kontor för att vara just det, ett ställe som våra medarbetare vill hänga på?

Det kommer att vara mer individuellt än tidigare och man behöver börja med frågan ”Vad är vår vision med kontoret och hur ska det hjälpa oss nå våra övergripande mål?” 

Det är en fråga ledningsgrupper inte alltid kan svara på. Men det är en fråga som fler och fler börjar intressera sig för, det är bra för oss "kontorsarbetare". 

Vi behöver då börja med nuläget. Det går inte att ta ut en riktning om vi inte vet var vi är, och det går inte att ta ut en väg om vi inte vet vart vi ska. Nuläge och vision i fokus.

När vi tittar på trender i vår omvärld och dagens kontor så ser vi intressanta samband. Hur väl förberedda är våra kontor på framtidens krav?

Senab har de senaste två åren genomfört ett stort antal förstudier på organisationer som står inför en förändring av sitt kontor. Siffrorna nedan är några få exempel från dessa förstudier.

Trend, Digitalisering

Digitaliseringen som nu pågår kommer att medföra att mer arbete kommer utföras av datorer. På kontoret gäller det administrativa uppgifter, vilket innebär att kreativitet och innovation kommer att bli viktigare i framtiden. 

I sammanställningen av vår förstudie framkommer det att 77 % uppger att det är viktigt med en kreativ och inspirerande mötesmiljö, bara 14 % tycker att det stöds bra idag.

Ett kontor skapar inget värde utan människor.

För att våga vara kreativ och innovativ behöver vi tillit till varandra. Tillit är något som inte kan beordras utan måste förtjänas. Det är lättare att lära känna någon man träffar flera gånger spontant än vid ett bokat möte. I vår förstudie framkommer att 73 % uppger att det är viktigt med en arbetsmiljö som stödjer spontana möten, bara 40 % tycker att det stöds bra idag.

Amanda Burden, kvinnan bakom High Line park i New York menar att det inte är byggnaderna som avgör om staden är bra eller ej, utan ytorna mellan byggnaderna. Jag tror att det är likadant med våra kontor. Miljöerna mellan alla arbetsplatser är det som avgör om det är en bra arbetsmiljö eller ej.

Trend, Enskilt arbete

Samtidigt som det är stort fokus på samarbete är det viktigt att ge människan möjlighet till eget arbete. En arbetsmiljö som stödjer båda och ger ökad produktivitet. 

I vår förstudie framkommer att 76 % uppger att det är viktigt att ha tillgång till ett rum för koncentrerat arbete, men bara 46 % tycker att det stöds bra idag.

Trend, Människan

Att människan är viktigast i ett förändringsprojekt är alla överens om. Har vi inte rätt fokus, förväntningar och överenskommelser så uppnås inte den visionen. 

Det gäller vare sig det är en flytt från cellkontor till landskap eller till aktivitetsbaserat. Människan behöver känna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Varför ska vi samarbeta mer, med vilka, hur och går det att genomföra?

Kontoret kommer att bli ännu viktigare i framtiden och ansvaret kommer att ligga på ledningen för att se till att företagets fysiska miljö och IT- och servicemiljön är verktyg för att uppnå det arbetssätt man valt för att nå företagets vision. Ett kontor skapar inget värde utan människor, den teorin är en central del i Senab Workplace Strategys process och det älskar jag som älskar kontor. 

Författad av Johan Selberg, VD Senab Services AB.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.