Internationella affärer vid kajkanten

20 mars 2018

På Masthuggskajen, på en ny halvö 100 meter ut i vattnet, planerar Elof Hansson Fastigheter och Alecta för kontorshuset Global Business Gate. Alldeles vid kajkanten skapas en mötesplats för verksamheter inom internationella affärer och handel. I ett område som kommer att bli en ny del av stadens absoluta centrum.

Huvudbild sajten2.jpg
Illustrationer: Arkitektbyrån Design

Global Business Gate är ett av de planerade projekten på Masthuggskajen i Göteborg och Elof Hansson Fastigheter är en av aktörerna i det konsortium som ska utveckla Göteborgs nya stadsdel. Avtal om delägarskap för kontorsprojektet har tidigare tecknats med Alecta och sedan juni 2017 äger partnerna 50 procent vardera.  

- Alecta känns som en bra partner och borgar för ett bra genomförande. Vi har även inlett ett partneringsamarbete med NCC, berättar Lennart Hedström, VD på Elof Hansson Fastigheter.

En mötesplats

Projektet Global Business Gate är mer än bara ett kontorshus. Med Global Business Gate hoppas man kunna förstärka Göteborgs ställning som internationell handelsstad och huset kommer att bli viktigt för hela regionen.

- Vi vänder oss till verksamheter inom internationell handel och internationella affärer för att erbjuda dem en mötesplats för nätverkande och samverkan, beskriver Lennart Hedström.

Kontorshusen kommer att ha en uthyrningsbar yta om cirka 34 000 kvm, planerat för 2 500-3 000 arbetsplatser, fördelat på två byggnader om 26 respektive 12 våningar.  

- Vi kommer att utveckla den fysiska miljön, särskilt i bottenvåningarna, och skapa bra förutsättningar för möten och aktiviteter för våra hyresgäster. Vi skapar bland annat en eventyta för arrangemang med inriktning på export och import plus serviceverksamheter som underlättar för verksamheterna i huset.


Vi vänder oss till verksamheter inom internationell handel och internationella affärer.


Delaktiga i utvecklingen

Elof Hansson Fastigheter tror benhårt på sitt koncept om en klustring av hyresgäster och de är inte ensamma. 

- Vår tro på detta har bara blivit starkare och vår idé har mottagits väldigt väl både av politiken och näringslivet, konstaterar Lennart Hedström. Det är två grundpelare som vi tror blir vår framgång – läget och just inriktningen mot verksamheter som arbetar internationellt inom finans, ekonomi, juridik, marknadsföring, logistik m m.

Intresset från näringslivet har redan resulterat i ett antal avsiktsförklaringar.

- Vi har tecknat avsiktsförklaringar på drygt 40 % och gör nu de här företagen delaktiga i det fortsatta utvecklingsarbetet. Att klustra verksamheter är en framgång, Lindholmen är ett fantastiskt exempel på det. 

En av avsiktsförklaringarna man har gått ut officiellt med är den med United Spaces, ett ledande företag inom coworking.

- Vi tror att det finns en växande marknad för den typen av ytor och att konceptet kommer att vara riktigt bra för huset. Här kan verksamheter växa eller krympa, hyra projektytor eller använda loungeytorna och de innovativa samlings- och mötesplatserna. Den här arenan kommer att skapa samverkan i hela huset. United Spaces är absolut en nyckelaktör med sina 4 000 kvm.

En spännande plats

Förutom den särskilda inriktningen på verksamheter inom internationella affärer och handel är det Global Business Gates läge som är vägen till framgång. 

- Detta är en spännande plats, helt klart! Och att Global Business Gate byggs 100 meter ut i vattnet gör inte läget sämre precis. Vatten lockar alltid, konstaterar Lennart Hedström.

Masthuggskajen är en del av Göteborgs stora stadsutvecklingsprojekt Älvstaden och när den här delen av staden är klar kommer stadens centrum ha ändrat omfattning. 

- Göteborgs absoluta centrum kommer att bli mycket större och utökas västerut. Masthuggskajen kommer att betraktas som en del av det mest centrala Göteborg och kommer dessutom att stärkas ytterligare då Västlänken och Haga station förhoppningsvis står klara 2026. Det planeras ju också för en linbana över älven till Lindholmen Science Park och vidare till Volvo. Men redan i dag finns det väldigt bra allmänna kommunikationer i närheten, med Järntorget som knutpunkt, och det går också att angöra enkelt med bil.

Bygger blandstad

Masthuggskajen byggs alldeles intill Haga/Linné och Masthugget, stadsdelar som är väldigt populära bland de yngre. 

- Och rekryteringsperspektivet är ett av de tyngsta argumenten för att etablera sig här, menar Lennart Hedström. I dag är det 90-talisterna man ska börja konkurrera om och då måste man kunna locka med ett attraktivt område. Masthuggskajen kommer att ha nära till ett stort utbud av bland annat barer och restauranger och andra faciliteter plus ett naturligt folkliv och myller. Konsortiet som bygger på Masthuggskajen jobbar mycket med bottenvåningarna för att stadsdelen inte ska uppfattas som ett kontorsområde, trots de 5 000-6 000 arbetsplatser som kommer att skapas här. Masthuggskajen blir en blandstad och vi kommer också att satsa en hel del på kultur. Bland annat kommer Ostindiefararen att lägga till här och det pågår även diskussioner om ett Filmens hus.

Klart 2021

Om allt går enligt plan kommer ett första spadtag att tas i början av 2019 och Global Business Gate stå klart 2021.  

-  Våra förhoppningar på det här projektet är verkligen stora! Vi tror att Masthuggskajen kommer att bli den mest spännande stadsdelen att verka och leva i. Med sin mångfald, ett stort och brett utbud av verksamheter och med människor av olika bakgrund, kommer det att bli en ny mötesplats i staden, tror Lennart Hedström avslutningsvis. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.