Inkluderande utveckling i nya Gamlestaden

13 december 2017

Första spadtaget för Gamlestads torg i Göteborg togs våren 2015 och nu börjar man skönja slutresultatet. Platzers kontorshus reser sig högt på den nya plats som skapas och med 17 000 kvm moderna kontor innebär detta ett helt nytt tillskott till Gamlestaden. Här vill Platzer fortsätta förtäta och betonar vikten av inkluderande utveckling. Historien ska tas till vara även i den kommande utvecklingen. Intervju med Marie Lekmark & Björn Larsson, Uthyrare resp. Fastighetschef, Platzer.

Gamlestads Torg.jpg
Bild: Arkitektbyrån Design

Just nu pågår många skarpa diskussioner för de moderna kontorsytorna på Gamlestads torg men resan hit har varit lång. Nu är det dock många som inser styrkan i det oslagbara läget för huset med den spännande fasaden. Vidsträckt utsikt får man på köpet och närheten till kollektivtrafiken är svårslaget.

Breddat utbud i Gamlestaden

- I början gick det lite trögt, förklarar Björn Larsson, Fastighetschef på Platzer. Detta är ju en nyproduktion som Gamlestaden inte har tillskapats på länge, något vi var väldigt ödmjuka inför. Vi fick börja med att marknadsföra både området och torget som också blir helt nytt i stadsdelen.

Att uppmana intressenter att ta sig hit med spårvagn har varit en del i det arbetet.

- Det är när man åker spårvagn hit som man verkligen förstår vilket otroligt kommunikativt läge det är, fortsätter Björn Larsson. Det tar sju minuter från Centralen och hållplatsen ligger i stort sett inne i vårt hus, dessutom stannar flertalet tåg och bussar här.

Det nya kontorshuset på 18 våningar kommer att namnges Gamlestads torg. En viktig del i att stärka och marknadsföra varumärket Gamlestaden.

Spektakulär utsikt

I det höga huset, väl synligt från alla håll i staden, kommer Västtrafiks resecentrum ligga i bottenplan, tillsammans med en restaurang och konferens på våning två. Resten blir toppmoderna, flexibla kontor.
- Det speciella med de här kontoren blir den spektakulära utsikten. Det finns inget som skymmer utsikten åt något håll, förklarar Marie Lekmark, Uthyrare på Platzer. Förutom att hela staden ligger framför en kan man följa tågspåren långt inåt land åt ena hållet och njuta av hamninloppet västerut.

Det mindre huset bredvid kommer fyllas med ett mer kulturinriktat innehåll som kommer agera publikdragare till platsen.

- Det kommer att bli ett annorlunda inslag mot vad vi är vana vid att se i nybyggda kontorshus, försäkrar Marie Lekmark.

Gamlestads torg är inflyttningsklart sommaren 2018.

Inkluderande utveckling

Gamlestads torg är bara början på vad Platzer vill göra i Gamlestaden och just nu jobbar man aktivt med pågående planprocesser i området.

- Gamlestads torg må vara en solitär i sig men hela fabriksområdet och Slakthusområdet, som bl a Klövern utvecklar, hänger ju ihop, menar Marie Lekmark. Staden växer hitåt och vi vill förtäta ytterligare och få ihop hela Gamlestaden. Samtidigt som vi vill förnya och komplettera stadsdelen är det viktigt att inte försaka historien och den roll Gamlestaden har spelat för Göteborgs utveckling genom åren.

Stor potential i fabriksområdet

- En detaljplaneprocess pågår just nu i Gamlestadens Fabriker, berättar Björn Larsson, och vi har bl a sålt mark till JM som är redo att bygga bostäder här. Att skapa blandstad kommer innebära ett helt annat liv dygnet runt och ett helt annat underlag för både restauranger och service i området.

Förutom bostäder och service vill Platzer spinna vidare på entreprenörsandan i fabriksområdet.

- Här vill vi öppna upp för mer kreativa näringar som kan dra besökare, förklarar Marie Lekmark. De som redan verkar här kan området mycket bättre än vi så vi lyssnar mycket på dem. Vi vill att det ska finnas lokalytor för alla, och de möjligheterna finns genom att vi är en stor aktör i området.

- Det är dock viktigt att hitta aktörer som kompletterar varandra i utbud, fortsätter Björn Larsson.

Båda är överens om att det finns stor potential i fabriksområdet och 2019 hoppas Platzer kunna fortsätta utvecklingen här.

- Sedan vi tillträdde Gamlestadens Fabriker 2015 har det varit ett enormt tryck i fabriksområdet och nu har vi dessutom ytor i ett helt nytt kontorshus att erbjuda. Här hoppas vi kunna spara ett våningsplan och skapa lokaler även för de mindre, nyetablerade företagen. Kanske kan vi exempelvis ta hand om dem som kommer från Yesbox nystartade verksamhet här i Gamlestaden. Att en sådan verksamhet, som satsar på entreprenörer och nyföretagande, placerar sig här betyder mycket för området och kan ge ringar på vattnet, avslutar Marie Lekmark.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.