Ideon kan få nytt kontorshus

10 september 2019

Byggnadsnämndens arbetsutskott i Lunds kommun har beslutat att en ny detaljplan ska tas fram.

Skiss över området från norr_Axis.jpg
Skiss över planområdet från norr där de nya byggnaderna är markerade i mörkare grå.

Detaljplaneområdet ligger precis söder om Norra ringen och är delad i två delar. På den västra delen, där det föreslås ett parkeringshus är det idag markparkering. Den östra delen som är närmast Axis nybyggda huvudkontor är sedan flera år en byggarbetsplats.

Planeringsarbetet är i sin inledande fas och inga utredningar har påbörjats, men enligt ramprogrammet för Ideon och Pålsjö företagsområde från 2010 är kvarteren utpekade för förtätning.

Den tilltänkta kontorsbyggnaden planeras bli ungefär lika stor som sin granne och innehålla kontor, forskning och produktutveckling. Det finns även en idé om att koppla ihop kontorsbyggnaderna med en gångbro. Utöver en pampig kontorsbyggnad är tanken att skapa en ambitiös entréplats.

– Vi möjliggör arbetsplatser i en redan etablerad och innovativ miljö med bra kommunikationsmöjligheter, säger Klas Svanberg (M), ordförande i byggnadsnämnden, i ett pressmeddelande. 

I planarbetet prioriteras de oskyddade trafikanterna så att de kan ta sig runt i området på ett enkelt och tryggt sätt. Spårvägshållplatsen på Ideontorget ligger på gångavstånd och det finns även busshållplats längs Scheelevägen i höjd med det föreslagna parkeringshuset.

Parkeringshuset planeras att kunna rymma cirka 800 parkeringsplatser. Anslutningarna för biltrafik till och från planområdet är främst Norra Ringen och Scheelevägen. Kapaciteten kommer att behöva analyseras tidigt i planskedet och eventuellt kan kapacitetshöjande åtgärder vara aktuella. 

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.