"I Nacka startas tre företag per dag"

25 april 2018

Nacka kommun ligger nära Stockholms innerstad, präglas av stort entreprenörskap och är en av de kommuner i landet med flest företagsledare bland kommuninvånarna. Cirka 14 000 företag är etablerade i kommunen, ungefär 90 procent av dem med upp till tio anställda. – I Nacka startas tre företag per dag, säger Anders Börjesson, Näringslivsdirektör i Nacka kommun.

Nacka kommun.jpg
Ca 80 procent av Nackas 14 000 företag drivs av kommunboende. Bild: Arkins arkitekt & Nacka kommun.

Anders Börjesson, Näringslivsdirektör i Nacka kommun berättar att kommunen växer vilket beror på många faktorer.

– Nacka är en attraktiv kommun att bo i. Vi märker det också tydligt då vi blir kontaktade på ett sätt vi inte riktigt blivit tidigare, där det finns ett intresse hos aktörer att bygga såväl bostäder som kontor. Nacka  ligger nära Stockholms innerstad med goda pendlingsmöjligheter vilka blir ännu bättre genom tunnelbanan som planeras till 2026. Många företag vill också  etablera sig i kommunen. Kanske på grund av den höga tillgången på entreprenöriella människor med hög kompetens som bor här i Nacka. Nacka har just nu ett positivt kompetensglapp, där kompetensen hos kommuninvånarna är högre än vad näringslivet efterfrågar. Vi ser detta som ett starkt argument för framtidens företagsetableringar. 

– Vi ser att allt fler visar intresse för att arbeta nära hemmet och då måste vi som kommun se till att det faktiskt fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det finns ett behov av att möta tillväxten genom att bygga ut förskolor, skolor, idrottshallar etc så att detta blir en plats som är bra att både leva och arbeta i, fortsätter Anders Börjesson.

Europas största modekluster

Ca 14 000 företag är idag etablerade i Nacka, och tre nya startas i snitt per dag.

- Vi har en stor spridning av branscher bland våra företag, och är inte beroende av någon specifik. Här finns några huvudkontor, om än inte så många. Däremot har vi många kontorshotell, som konstellation bland de största i Stockholm. De många kontorshotellen indikerar att det finns ett behov av större lokaler. Vi har också, genom Stockholm fashion district i Nacka strand, ett av europas största modekluster. Här finns idag 10 000 kvm showrooms och 700 internationella och svenska märken inom skor, väskor och kläder.

Annorlunda styrsystem

I Nacka tillämpar man ett annorlunda styrsystem jämfört med flertalet av landets övriga kommuner. Här finns ett nämligen ett brett utvecklat kundval inom välfärdssektorn, berättar Anders Börjesson.

– Vi har 400 public service-företag som levererar sina tjänster inom 25 olika välfärdsområden. Plus ett antal kommunala givetvis. Det är ett annorlunda inslag som i praktiken inte finns så utvecklat i någon kommun som i Nacka.

Anders Börjesson, Näringslivsdirektör, Nacka kommun.

Galleria för högre utbildning

Den 23 mars slogs dörrarna till Vercity upp. Vercity – Sveriges första galleria för högre utbildning – är en plats för högre studier, kreativ utveckling och lärande i Nacka. Vercity erbjuder kurser inom välfärd, digitalt ledarskap, bygg och ekonomi.

– Planerna på en galleria för högre utbildning har funnits i flera år i kommunen. Nackas mål är bästa utveckling för alla och i kommunen finns redan grund- och gymnasieskolor med hög kvalitet och nöjda elever som får fina resultat. I Vercity får Nackaborna och Nackas företag möjlighet att fortsätta utvecklas och ta del av högre utbildning. Vi vill ha en education technology hub (edtech) där företag kan nå ut med sina tjänster. 

Redan nu i april erbjuds bland annat kurser inom bygg- och anläggning och till hösten startas en virtuell modeutbildning. 

– I dagsläget är AcadeMedia, Nackademin, Företagsekonomiska Institutet och RISE verksamma på Vercity.

200 000 kvm kontor planeras

I Nacka råder en mycket låg vakansgrad.

–Vi märker att det går bra i regionen, vi har t ex ett stort verksamhetsområde i Nacka strand och det är fullt uthyrt för första gången på jag vet inte när. Det har inte tidigare varit fokus på kontor och vi vill egentligen ha mer vakans för flexibilitet. Som tur är inviger Atrium Ljungberg 25 000 kvm i Nacka i sommar.

I Nacka finns en långsiktig plan på att tillskapa 200 000 kvm kontorsyta då motorvägen framöver kommer däckas över.

– Vi börjar med infrastruktur som inkluderar skolor etc. Vår ambition är att kontoren ska kunna öppna när tunnelbanan är på plats. Vi kommer att göra en Request for Information (RFI) där vi frågar medborgarna hur de önskar att vi förpackar dessa kvm.

Anders Börjesson berättar om problematiken som finns genom att mycket  redan är på plats.

– Det går ju an att bygga på tomma ytor. Vi har redan infrastrukturen på plats vilket komplicerar det hela. Vi kommer att behöva anpassa byggen vilket kräver vassa fastighetsutvecklare med god insikt i flexibilitet etc. Det  finns inte tomma ytor för så pass stora projekt nära innerstaden. Samtidigt kan vi dra nytta av att en mängd grundservice i form av handel och restauranger redan är utvecklade. 

Ont om mark

Företag som vill etablera sig i Nacka och som söker kontorslokaler hänvisar kommunen direkt till respektive fastighetsägare.

– Vid förfrågan om mark blir det klurigare, vi sitter inte på massa detaljplanerad mark. Vi är dock inte främmande för att samarbeta med privata, mindre markägare. Det viktigaste är att företag som söker mark hittar mark. Framöver kommer vi också se till att utveckla flera verksamhetsområden för företag.

Nacka framöver

Anders Börjesson understryker att Nacka är en väl fungerande kommun som fortsatt kommer utvecklas positivt.

– Ca 80 procent av våra 14 000 företag drivs av kommunboende. Därför ser vi det som väldigt viktigt att satsa på förskolor och skolor. Vi behöver också ha ett välutvecklat gatunät. Det är också viktigt att vi kan utveckla platser för företag att trivas i. Vi behöver blanda bostäder med kontor och andra verksamheter i bottenvåningen så att vi skapar en stadskänsla. Det blir en dragare i sig tror jag.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.