Hyr ut i konceptfastighet

5 oktober 2021

Revelop har tecknat hyresavtal med fyra hyresgäster om totalt 1 750 kvadratmeter kontor i sin fastighet Nordic Forum i Kista. Avtalen innebär att Sandvik Materials Technology flyttar delar av sin Stockholmsbaserade verksamhet till Nordic Forum, att RVM Systems och Europeiska ERV flyttar in och att Maven Wireless dubblerar sin kontorsyta.

nordic forum_webben.jpg
Bild: Revelop

Revelop har genomfört en omfattande uppdatering av Nordic Forum och skapat en konceptfastighet med stora loungeytor, gym, cykelrum och flexibla kontorslösningar i form av sitt egenutvecklade coworkingkoncept C/O. Fastighetens teknik har uppdaterats med bland annat ett förnyat överordnat system, nya energisnåla ventilationsaggregat, solceller och individuell mätning av el. Investeringarna ger en beräknad energibesparing på cirka 15–20 procent.

 Investeringarna i ute- och innemiljö tillsammans med satsningar på ny teknik går i linje med vår ambition att låta våra fastigheter genomgå en hållbarhetsresa från brunt till grönt.

- Investeringarna i ute- och innemiljö tillsammans med satsningar på ny teknik går i linje med vår ambition att låta våra fastigheter genomgå en hållbarhetsresa från brunt till grönt. Genom att ta tillvara så mycket som möjligt av befintligt material och att utveckla istället för att bygga nytt minimerar vi klimatpåverkan, säger Revelops VD Thomas Sipos.


Uppdateringen innebär även att reception, restaurang och konferensytor har totalrenoverats i samarbete med Sabis. Under våren färdigställdes en helt ny entré, uppdaterade fasader och ny närmiljö med bland annat utegym och inspirerande platser för möten utomhus.

- Det är oerhört roligt att välkomna tre nya företag till Nordic Forum, som har anammat vår idé med en fastighet som tillgodoser såväl medarbetarnas som verksamheternas behov av hållbara arbetsplatser. Samarbetet fortsätter med Maven Wireless, som väljer att växa med oss i Nordic Forum, säger Thomas Jonasson, chef för strategisk uthyrning på Revelop.

Revelop förvärvade den 44 000 kvadratmeter stora fastigheten i november 2016 med relativt stora kontorsvakanser och har sedan dess drivit ett aktivt utvecklingsarbete med ett utpräglat cirkulärt tänk. Fastigheten, som består av två huskroppar och 1 000 parkeringsplatser, ligger i bästa kommunikationsläge med gångavstånd till såväl Kista Centrum, med tunnelbana, som Helenelunds pendeltågsstation. Övriga hyresgäster är bland andra Sabis, DirektPress, Asus, Kofax, Hamamatsu och Strongpoint.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.