Hyr redan nu i Södra Värtan

19 maj 2020

På uppdrag av CapMan utvecklar Strategisk Arkitektur Kv Lybeck i Södra Värtan. I väntan på att ny detaljplan beviljas är aktörerna måna om att maximera fastighetens värde genom att fortsätta att utveckla Kv Lybeck inom ramen för befintlig detaljplan. Ihop med CapMan uppgraderar Strategisk Arkitektur därför nu befintlig byggnad och skapar möjlighet att hyra ut närmare 5 800 kvm.

Bild: Strategisk Arkitektur

Planerna för den nya detaljplanen och för att göra området till en ny, livfull stadsdel fortgår, liksom visionen om en total ombyggnation av Kv Lybeck till en byggnad om 60 000 kvm som kopplar samman Gärdet och Södra Värtan. Läs mer här

Genom att ändra planlösningen och att flytta tekniken skapas möjlighet att hyra ut närmare 5 800 kvm redan nu.

Eftersom de större, planerade förändringarna i Södra Värtan inte är genomförda än, såsom ny stadsgata mot hamnen och omdirigerad spårtrafik, har Strategisk Arkitektur i pågående uppgradering därför fokuserat på förbättringar mot Tegeluddsvägen. De nya förslagen baseras på gällande detaljplan, det vill säga max sex våningar, och är relativt nära byggnadens nuvarande utformning.

5 800 kvm redan nu

- Vi uppdaterar byggnadens uttryck genom att färga om och bygga på fasaderna. Plan sex får en stilrent kurvad fasad i pärlvit plåt och vi skapar bättre dagsljus i kontoren genom nya burspråk. En ny entrébyggnad mot Tegeluddsvägen länkar samman gammalt och nytt. Genom att ändra planlösningen och att flytta tekniken skapas möjlighet att hyra ut närmare 5 800 kvm redan nu, vilket lägger en bra grund för fortsatt utveckling. De nya fasaderna till alla ljusgårdar, samt nya lanterniner ger bättre ljusinsläpp och hissar samt trapphus förnyas. Detta är några exempel på många förändringar som alla bidrar till en förbättrad helhet under fortsatt utveckling.

Genom uppgraderingen skapar man bättre förutsättningar för att framöver lyckas med den större ombyggnationen i ny detaljplan. Samtidigt lyfts byggnaden och dess omgivning under resans gång, vilket ger värden för både hyresgäster och boende i området. Bygglovshandlingar lämnades in i slutet av april och Strategisk Arkitektur ser nu fram emot nästa steg i utvecklingen av Kv Lybeck.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.