Hyr dina skyltar

7 januari 2020

Varje år tillverkas uppskattningsvis 5 000 ton nya skyltar i Sverige. Hur många ton som kastas finns det inga siffror på men majoriteten av alla nytillverkade skyltar är engångsskyltar som är anpassade efter ett företags logotyp och en speciell lokal. Dagens slit- och slängtänkande är något skyltföretaget Accus i Malmö vill skrota.

hyr mig.jpg
Bild: Accus

Varje år tillverkas uppskattningsvis 5 000 ton nya skyltar i Sverige. Hur många ton skyltar som kastas finns det inga siffror på. Men majoriteten av alla nytillverkade skyltar är engångsskyltar som är anpassade efter ett företags logotyp och en speciell lokal.

När företaget sedan efter något år flyttar eller byter logotyp kastas skylten oftast bort. Trots att den är gjord för att hålla i flera decennier.

För mig är det extremt viktigt att driva en verksamhet som är ansvarsfull och hållbar.

Det är ett slit- och slängtänkande som skyltföretaget Accus i Malmö vill skrota.

- För mig är det extremt viktigt att driva en verksamhet som är ansvarsfull och hållbar. Vi jobbar med att utveckla cirkulära skyltprodukter och affärsmodeller, säger företagets VD André Zandelin.

Accus har till exempel gått över till hundra procent återvunnen akrylplast i sina skyltar i stället för ny plast. Skyltarna är dessutom designade och tillverkade på ett sätt som gör att man kan separera och återanvända materialen i dem till 98 procent.

Ytterligare ett hållbart steg

Nu tar Accus ytterligare ett steg i en mer hållbar och cirkulär riktning.

I samband med White Monday den 25 november lanserade man ett helt nytt uthyrningskoncept. Genom att hyra ut skyltar i stället för att sälja dem vill Accus visa att en skylt har flera liv, berättar Amanda Cawood, projektledare på Accus.

- Vi vill få tillbaka skyltar som inte längre används och riskerar att slängas. Genom att hyra ut dem i stället för att sälja dem kan vi få reda på när en skylt inte längre behövs. Då kan vi få tillbaka dem och göra nya skyltar, säger hon.

För att skapa ytterligare uppmärksamhet kring cirkulära skyltar drog Accus i gång kampanjen Rädda mig på Facebook och LinkedIn den 27 november. 

Den riktar sig till skolor i södra Sverige. Priset är en återanvänd skylt som det står ”Fritidsgård” på och den skola som skriver den bästa motiveringen till varför hållbarhet är viktigt, samt skickar in en bild som visar var de vill sätta upp skylten, vinner tävlingen.

Men det är inte bara attityderna i skyltbranschen som behöver förändras. Accus vill även se skärpt lagstiftning.

- Vi vill se ett större krav på utökat producentansvar när det gäller skyltar. Vi lyder idag den för elektronik och har alltså ett visst producentansvar, men vi vill utöka det så att vi hittar sätt att säkerställa att skyltar inte blir avfall, utan används på nytt, säger Amanda Cawood.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.