Hyllie växer vidare

30 augusti 2022

Intill Hyllievångsparken i södra Malmö planeras det för ett helt nytt område med bostäder, kontor och förskola. Planerna är en del av den fortsatta utbyggnaden av Hyllie. På ett sammanträde antog stadsbyggnadsnämnden nyligen detaljplanen för området.

hyllie.jpg
Bild: Newline Arkitekter Edge

I området ska det byggas 540-650 bostäder fördelat på fyra kvarter, förskola, kontor och ett mobilitetshus för delade trafiktjänster som förväntas uppfylla hela områdets parkeringsbehov. Huvuddelen av biltrafiken ska ledas via en uppsamlingsgata med mindre gator in i bostadsområdet, vilket innebär ökad trygghet för de som rör sig där. Utformningen ska ta särskild hänsyn till barns villkor.

 I detaljplanerna som tagits fram för Hyllie säkerställer vi att det finns ett fortsatt fokus på blandad stadsbebyggelse och omfattande grönska.

Området kommer att präglas av grönska. Förutom närhet till Hyllievångsparken och Iduns park ska två gator få grönstråk med plats för extra mycket grönska. Det ska också anläggas en motionsslinga. Intill förskolan planeras det för ett torg och ytterligare en viktig mötesplats blir parkens hjärta i Hyllievångsparken. Här ska det byggas ett landmärke som ska bidra till platsens karaktär.


På ett sammanträde nyligen godkände stadsbyggnadsnämnden också ett bygglov för en ny skola vid Hyllievångsparkens södra del. Här ska det byggas en grundskola för 550 elever och en idrottshall. Skolgården får varierad grönska och olika typer av lekredskap för att möta alla barns behov. Bland annat anläggs en större inhägnad bollplan.

– Hyllie fortsätter att växa och utvecklas för att möta efterfrågan på bostäder och service, och nu förbereder vi för ännu ett område där grönska och barns behov har en självklar plats, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– I detaljplanerna som tagits fram för Hyllie säkerställer vi att det finns ett fortsatt fokus på blandad stadsbebyggelse och omfattande grönska. Ingen ska behöva flytta utanför Malmös gränser för att få tillgång till sitt drömboende eller till naturen, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.