Holma utvecklas vidare

28 februari 2018

Nyligen gav stadsbyggnadsnämnden klartecken att påbörja detaljplanearbetet för den andra av tre etapper i Holmas utbyggnad. - Nya bostäder och fler arbetsplatser kommer att ge välbehövlig variation åt Holma, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Nyréns arkitektkontor.jpg
Bild: Nyréns Arkitektkontor

I och med Hyllies framväxt har intresset för Holma och Kroksbäck ökat då området fått ett nytt läge i staden. Från att ha legat i utkanten har området nu istället hamnat centralt, bara 10 minuters gångväg från Hyllie C. 

Till grund för omvandlingen ligger “Planprogram för Holma och Kroksbäck”, som har fokus på att göra de båda områdena till en mer integrerad del av staden, med ökad trygghet och mer folkliv. Det ska ske genom fler och mer varierade bostäder, nya skolor och förskolor, bättre förutsättningar för butiker och annan närservice, stadsgator, nya torg och mötesplatser och en mer tillgänglig park.

Totalt väntas Holma kunna växa med 1 600 nya bostäder. I den aktuella detaljplanen finns plats för 350 nya bostäder i flerbostadshus och radhus, bottenplan för olika typer av verksamheter, arbetsplatser längs Pildammsvägen och en förskola med cirka 80 platser. Ett nytt Hyllie Folkets hus ska också utredas.


Nya bostäder och fler arbetsplatser kommer att ge välbehövlig variation åt Holma.


Marken ägs av kommunen och MKB. Merparten av den nya bebyggelsen kommer att ske på redan hårdgjord yta, det vill säga parkeringsplatser och gator. Istället för utrymmeskrävande gatu- och markparkeringar planeras ett parkeringshus i området.

– Nya bostäder och fler arbetsplatser kommer att ge välbehövlig variation åt Holma, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– När Malmö växer och moderniseras ska hela staden vara med. Därför är det glädjande att Holma nu får ett lyft, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.