Hetaste kontorstrenderna 2020

8 januari 2020

GoToWork har kollat i kristallkulan och delar här med sig av det nya decenniets första trendspaning. Vilka kontorstrender är att vänta?

Kontorstrender.jpg
Gemenskap/Community är en av trenderna 2020. Bild: Pixabay

Delade kontorsytor/Shared offices

Vi är 2,5 miljoner människor i Sverige, som varje dag går till våra kontor. Vi har ett mycket kraftfullt verktyg för att reducera vår klimatpåverkan och tillsammans hushålla med begränsade resurser: delning. Vi kan börja dela. Dela kontor. Vi ser det redan nu när enskilda personer och mindre organisationer använder olika kontorshotell och coworking-arenor. Vi ser det även i stor skala när större organisationer börjar göra samma sak. Redan 2018 hade vi nästan 200 000 kvadratmeter coworking-arenor bara i Stockholm. Och utvecklingen är exponentiell. Nu kommer vi att se det ännu mer, när oberoende hyresgäster och deras fastighetsägare tillsammans utvecklar lösningar som bygger på att alla kan "öppna sina dörrar" och bjuda in andra för att dela.

Egentligen vill vi inte lista återbruk som en trend, men eftersom vi ser väldigt stark tendens inom området under kommande år, väljer vi att ändå göra det.

Gemenskap/Community

Sverige har flest ensamhushåll i världen och vi känner oss allt mer ensamma. En verklighet som vi ser i allt högre grad kommer att påverka våra kontor och arbetssätt. En tanke som grundarna av WeWork hade, var att bland annat skapa en plattform för gemenskap för att råda bot på detta. De som är medlemmar hos en coworking kanske drar nytta av detta, men det stora flertalet har inte den möjligheten. Fortfarande har 97% av Stockholmarna sina kontorsarbetsplatser i traditionella kontorslösningar, och det är för dem vi kommer att se stora förbättringar. Nu ser vi att såväl hela servicepaket och tjänster för hälsa och välmående kommer att göras mer tillgängliga och åtkomliga för flera.

Återbruk/Reuse

Egentligen vill vi inte lista återbruk som en trend, men eftersom vi ser väldigt stark tendens inom området under kommande år, väljer vi att ändå göra det. Redan hösten 2018 kom IVL Miljövetenskapliga Institutet med en rapport som visar att ombyggnader på svenska kontor kan minska klimatutsläppen med 43 000 ton årligen genom att använda begagnat och verka för återbruk, i stället för att köpa nytt. Det vi ser är att organisationerna som planerar och verkställer för nya eller ombyggda lokaler, väljer att delvis återbruka sin kontorsinredning, men att de inte är lika duktiga på att kravställa för återbruk av själva ombyggnationen. Mycket beroende på att man inte vet hur man ska göra. Men detta kommer det att bli ändring på under 2020.

Arbete i 3D/Working in 3D

Från början arbetade vi endimensionellt när vi gick till våra kontorsarbetsplatser. Sedan började vi planera och utforma arbetsplatserna tvådimensionellt. I behovsanalysen kunde vi se arbete som görs på kontoret utefter två axlar: grad av aktiviteter vi gör individuellt respektive i samarbete, samt grad av störningar och avbrott vi tillåter från arbetsmiljön. Nu ser vi en tydlig trend i en tredje dimension, nämligen grad av aktiviteter vi utför fysiskt och i virtuella sammanhang. Och då pratar vi inte om VR (virtual reality) och AR (artificial reality), utan mer specifikt att få de digitala lösningarna att fungera sömlöst. Det är det vi kallar 3D-arbete.

 Det vi ser är hur organisationen på alla nivåer sätter människan i arbetsrummet i centrum och designar upplevelser runt hen. 

Folkhälsa/Public health

Vi kommer under det kommande året att se en enorm utveckling i hur vi planerar och använder våra arbetsplatser. Från att tidigare ha pratat läge-läge-läge när det gäller kontorslokaler, har vi under senare år lyft information-information-information som det nya flaggskeppet. Nu står vi inför det nya: upplevelse-upplevelse-upplevelse. Det vi ser är hur organisationen på alla nivåer sätter människan i arbetsrummet i centrum och designar upplevelser runt hen. Det handlar både om gott ledarskap och självledarskap, förståelse och möjlighet för hjärnsmart arbete, god ergonomi och om de bästa tänkbara förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv med medarbetaren i fokus. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.