Helt ny stadsdel på Södermalm

22 januari 2018

På Södermalm ska en helt ny stadsdel växa fram, bestående av två nya kvarter fyllda med kontor, butiker, caféer och bostäder. Stockholms stad har tagit fram ett program förslag för utvecklingen av området och har, trots stora utmaningar inom projektet, en förhoppning om att kunna börja bygga om två-tre år.

Visionsbild över den nya gatan "Diagonalen" i Södra Skanstull. Illustration: White

I Stockholms stads översiktsplan är det fastslaget att innerstaden ska växa samman med närförorten. Som en del i detta arbetar man med Söderstadsprojektet som innefattar utvecklingen av Södra Skanstull, Gullmarsplan, evenemangsområdet med Globen, Tele2 Arena och Hovet samt Slakthusområdet.

– I och med utvecklingen av den nya stadsdelen på Södermalm, som än så länge går under arbetsnamnet Södra Skanstull, växer Skanstull söderut mot Gullmarsplan, konstaterar Sophia Norrman Winter, stadsplanerare, Stockholms stad.

Liv och rörelse

Två nya kvarter med bostäder, butiker, kontor, hotell samt lokaler för kultur och idrott planeras i anslutning till Åhléns Söder och Clarion Hotel Stockholm vid Ringvägen. Det programförslag som Stockholms stad tagit fram rymmer ca 97 000 kvm ny lokalyta och 750 nya bostäder.

– Vår målsättning är att det ska bli en levande stadsdel. Där spelar idrottsverksamheterna, som exempelvis Eriksdalsbadet och badmintonhallen, en jättestor roll. Att vi tillför bostäder bidrar givetvis också till att folk vistas här en stor del av dygnet. På gatuplan ska de nya byggnaderna fyllas med butiker, caféer och kontor för mindre verksamheter. Övriga våningsplan ska rymma lägenheter. Enligt programförslaget ska också fyra platser med liv och rörelse skapas i form av tre torg och en parkmiljö.

Stora utmaningar

En stor utmaning i utvecklingen av den nya stadsdelen är de stora höjdskillnaderna som gör det lite svårt att ta sig fram i området.

– Höjdskillnaderna inom området är så stora som 22 meter med Ringvägen mycket högre upp än kajen utmed Årstaviken. Även att flertalet trafikleder, broar samt tunnelbanan går genom området gör utvecklingen och byggnationen extra komplicerad, säger Sophia Norrman Winter.

En annan stor fråga som påverkar utvecklingsarbetet i hög grad är det tågspår som går längs kajen i Norra Hammarbyhamnen och genom Södra Skanstull precis norr om Eriksdalsbadet.

– Tågspåret har tidigare utgjort ett riksintresse för Försvarsmakten. År 2008 sa man att riksintresset skulle hävas, vilket var anledningen till att detta programarbete inleddes. För om tågspåret inte behövdes kunde markytan användas till något annat. Nu har dock Försvarsmakten och Länsstyrelsen tillsammans med ytterligare några myndigheter påbörjat en ny totalförsvarsplanering. Därmed har frågan kring behovet av tågspåret rests på nytt. Om de skulle komma fram till att tågspåret skulle behövas i händelse av krig kommer vi behöva omarbeta stora delar av programmet. I dagsläget vet vi inte vilken väg det kommer att gå i frågan eller när beslut kommer att fattas.

En känsla av närhet

– Hur vi ska få till bättre kopplingar och vägstrukturer i området så att man på ett bättre och enklare sätt kan röra sig genom området har varit en stor fråga. Förutom målet att fysiskt länka ihop innerstaden med närförorten, så att staden växer söderut, ska man också på ett mentalt plan kunna känna att det är nära till Hammarby Sjöstad och Gullmarsplan, menar Sophia Norrman Winter. Som en del i detta skapas en helt ny gatustruktur inklusive nya gång- och cykelvägar och möjlighet till kollektivtrafik med buss. Som tidigast kommer byggnationen av de två kvarteren kunna inledas om två-tre år.

– Det kommer bli mycket fördelaktigt för företag att etablera sig i Södra Skanstull. Närheten till både Årstaviken och idrottsverksamheter som till exempel Eriksdalsbadet samt bra kommunikationer kommer göra området mycket attraktivt. Det kommer bli en fantastisk och levande plats, avslutar Sophia Norrman Winter.    

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.