Har du koll på begreppen?

4 april 2019

En av orsakerna till att en kontorssatsning inte lyckas, är ofta att man har blandat ihop begreppen och inte förstår skillnaden på kontorslösningarna och vad en förändring skulle innebära.

Kinnarps.jpg
Bild: Kinnarps

Ska ni förändra ert kontor och arbetssätt? Allt handlar om att hitta den unika arbetsmiljö som passar just er bäst, som är anpassad för er verksamhet och hur ni jobbar. Och det är inte bara aktivitetsbaserat som gäller. Här är fem vanliga begrepp när man pratar kontor och arbetssätt och vad de faktiskt betyder.  

AKTIVITETSBASERAT

Det aktivitetsbaserade kontoret tar sin utgångspunkt i organisationens arbetsätt och skapar därefter olika aktivitetsplaser utformade efter de behov som finns. Istället för att ha en fast plats där flera typer av aktiviteter utförs uppmanas personalen att placera sig där de bäst kan utföra sin uppgift. Kontoret utformas för att stötta många typer av aktiviteter - allt från intensivt fokuserade uppgifter till sammarbete och informella möten.

FLEXKONTOR

I ett flexkontor saknar man fasta platser och ofta finns det färre skrivbord än antalet medarbetare. På den yta som tidigare höll enskilda arbetsplatser kan bland annat samtalsrum, mötesrum och mötesplatser konstrueras. Flexkontor förväxlas ofta med aktivitetsbaserade kontor eftersom det finns många ytor att välja mellan, men den positiva effekten uteblir då kontoret i grunden inte är utformat efter hur organisationen arbetar.

DESKSHARING

Betyder precis som det låter att personalen delar på ett antal skrivbord. Här utgår man enbart från beläggningsgraden vilket kan resultera i att det under vissa dagar inte finns plats för alla som arbetar från kontoret. Desksharing tar inte heller hänsyn till olika typer av aktiviteter utan fokuserar enbart på skrivbordsplatser. 

COWORKING

Co-Working är ett kollaborativt och flexibelt sätt att arbeta där flera organisationer och personer kan dela på samma kontorsyta. Det är ett vanligt sätt att arbeta för freelansare, småföretagare och personer som reser mycket i tjänsten. Det är ett sätt för de som ofta arbetar individuellt men som är intresserade av att ha en social samlingspunkt och utnyttja de synergier som uppstår när man arbetar tillsammans. 

AGILT ARBETSSÄTT

Principerna för agilt arbete innebär att jobba med ett stort fokus på prestanda och resultat. Det inkluderar faktorer som när man arbetar, varman arbetar, hur man arbetar och vem som utför arbetet. Det övergripande målet är viktigare än processen. För många företag har ett agilt arbetssätt varit en framgångsfaktor för att påskynda både utveckling och implementering av nya idéer inom flera olika discipliner. 

Källa: Kinnarps

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.