Handelskvarter slår upp portarna 2021?

12 december 2017

Nya Kulan i Göteborg ska omvandlas till ett handelsområde av innerstadskaraktär och får namnet Handelskvarteret Kulan. En resa som startade redan 2007 men med en detaljplan som dragit ut på tiden. Nu ser det dock ut som om portarna kan slås upp 2021 när detaljplanen varit ute på utställning.

Nya kulan.jpg
Bild: RStudio

Handelskvarteret Nya Kulan innebär att cirka 40 000 kvm handelsyta samt 15 000 kvm med restauranger, service, nöjen och kultur skapas i det unika fabriksområdet i Gamlestaden Göteborg. De gamla husen kommer att bevaras och nya kommer att läggas till, med inspiration från den industrihistoria som finns här. 

- Kommunen vill skapa blandstad och det försöker vi ta till oss mycket av, berättar Mikael Savborg, TK Development, i en tidigare intervju med Lokalguiden. Det som kommer att särskilja det här från andra köpcentrum är just miljön och att vi vill skapa en innerstadskänsla. Nya Handelskvarteret  Kulan kommer att upplevas som en stad i staden med både öppna utomhusgator och inomhusstråk.

Just nu

Planområdet har delats upp i tre detaljplaner efter samrådet och utställningsperioden är nyligen avslutad. Nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till. Området norr om Artillerigatan, kvarteret Makrillen, har vunnit laga kraft. 

Markägare är SKF, som samarbetar med TK Development avseende handeln och med HSB för förslag till bostäder längs med Säveån.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.