Hamnen en viktig hubb

15 september 2021

Malmös hamn fortsätter utvecklingen mot att bli en viktig hubb för en nordeuropeisk transportkorridor. Det nederländska logistikföretaget Westerman Multimodal Logistics vill utöka sin befintliga anläggning i hamnen i Malmö. Tekniska nämnden beslutade idag att godkänna ytterligare en markreservation för att göra detta möjligt.

hamnen.jpg
Bild: Malmö stad

Genom sin hyresgäst Westerman Multimodal Logistics, vill MG Real Estate utöka sin logistikanläggning med ytterligare 26 000 kvm. I och med den utökade anläggningen skapas en stor fastighet om närmare 70 000 kvm. Markreservationen innebär att ytterligare 200 arbetsplatser kan skapas inom fastigheten samt ytterligare arbetskraft i form av transportörer och till övriga hamnanknutna verksamheter i närområdet.

– Malmö ska ha en självklar roll som tillväxtmotor och vara en viktig knutpunkt för godstransporter. Men utvecklingen av hamnen får inte ske på bekostnad av klimatet, därför är det med glädje jag ser att Westerman har en önskan om att utöka sin verksamhet. Vi i staden har ambitiösa mål, men vi kan inte göra allt själva utan klimatomställningen måste ske tillsammans med alla aktörer i samhället. Näringslivet har självklart en viktig roll att spela, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

Malmö ska ha en självklar roll som tillväxtmotor och vara en viktig knutpunkt för godstransporter.

Westerman har lång erfarenhet av intermodala godstransporter och är starkt kopplade till centrala Europa via Nederländerna, men också till andra stora marknader inom Europa och andra världsdelar. I och med företagets önskan om expandering i hamnen kan Malmö stad fortsätta sin satsning med att stärka infrastrukturen för järnväg i hamnområdet. Att flytta långväga godstransporter från väg till järnväg innebär en avsevärd reducering av utsläppsnivåer då betydligt tyngre gods kan samlastas på tåg.

– Även om järnvägen är gammal nyhet så har godstransporter på räls visat på nya fördelar de senaste åren, särskilt ur ett klimatperspektiv. Att satsningarna fortsätter i hamnen och att fler jobb skapas är välkommet. Särskilt när sådana satsningar leder till hållbara transporter, säger Håkan Linné (L), vice ordförande i tekniska nämnden.


Hanteringen av järnvägsgods kommer ske i nära samarbete mellan Westerman och hamnoperatören Copenhagen Malmö Port (CMP), med en direkt anslutning till container- och färjeterminalen.

– Självklart är det här positivt för vår verksamhet men också för hela staden och våra samarbetspartners. Näringslivet vill ha hållbara lösningar och vi kommer kunna leverera dem, säger Lambert van Dieren, VD för Westerman Multimodal Logistics.

Utvecklingen av Malmö Industrial Park, ett expansivt industriområde som erbjuder attraktiv industrimark i Norra hamnen i Malmö, sker i samverkan med Copenhagen Malmö Port (CMP). De företag som etablerar sig i området förväntas bidra till ökad sysselsättning, stärka hamnens verksamheter och öka godsmängder över kaj. Företagsetableringarna inom Malmö Industrial Park sker löpande.

– Vår satsning i Norra hamnen och Malmö Industrial Park accelererar! Genom detta fortsätter hamnen i Malmö sin utveckling mot att bli ett trimodaltlogistiskt center i Öresundsregionen, säger Anton van Vlerken, Norden- och Nederländernaansvarig på MG Real Estate.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.