Här finns Sveriges bästa logistiklägen

28 februari 2018

Varje år rankar Intelligent Logistik Sveriges 25 bästa logistiklägen. Nedan kan du läsa om de 10 som placerat sig i topp. Den kompletta listan hittar du på www.intelligentlogistik.se.

Bästa logistiklägen.jpg
GreenHub Bro. Bild: Stendörren

Örebroregionen storskräller och går upp på delad förstaplats. Ulricehamn är årets nykomling med en placering på plats 16. Skaraborgsregionen höjer sig rejält och även Helsingborg, Malmö och Nordöstra Skåne klättrar på listan. Lokalguiden listar topp 10.

1. Stor-Göteborg

Göteborg är Sveriges logistikhuvudstad och har alltid varit etta på listan. Regionen är en port in till Norden med dess största containerhamn, allsidig transportinfrastruktur och stark logistikutbildning och forskning vid Chalmers och Handels. Regionen har dessutom ett enastående samarbetsklimat och regional samordning kring gods genom Business Region Göteborg med logistik inskrivet i affärsstrategin på högsta nivå. 

Staden har också frigjort attraktiva markytor för logistiketableringar nära hamnen, vilket stärker Göteborgs position ytterligare. Men de senaste årens störningar i containerterminalen, med historiska volymtapp på containersidan och ett rejält stukat förtroende från näringslivets sida, gör att Göteborg tappar poäng för infrastruktur i år. 

Till Storgöteborg räknas de 13 kommunerna i nätverket Business Region Göteborg BRG, plus Borås. 

1. Örebroregionen

Örebroregionen skräller rejält 2018 och går för första gången någonsin upp jämsides med Göteborgsregionen på förstaplatsen över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2018. Flera år av strategiska satsningar, stora nyetableringar 2018 av bl a PostNord (bilden) och Lidl, ett nytt logistikområde under utveckling i Törsjö och en växande logistikkompetens i hela regionen stärker läget. Ett optimalt geografiskt läge med Sveriges demografiska mittpunkt i Hallsbergs kommun. 

Regionen har mycket bra infrastruktur i form av vägar, järnvägar, landets största kombiterminal och en av Sveriges största fraktflygplatser. 

Regionen, som omfattar Örebro, Hallsberg, Arboga och Kumla, har ett väl fungerande regionsamarbete som gett dokumenterade resultat i flera nya centrallager de senaste åren, med över 70 000 kvm tillkommande ytor under 2018, vilka stärker regionens ställning och ger full pott för ytor. Post Nords nya paketterminal som invigs i vår och att Green Cargo flyttat sitt huvudkontor till regionen stärker Örebroregionen ytterligare. 

En ny logistikutbildning på civilingenjörslinjen vid Örebro universitet ger också extra poäng.

3. Östgötaregionen

Östgötaregionen stärker sin position på tredje plats på listan. Östgötaregionen, där stråket Norrköping-Linköping-Mjölby och även Motala och Finspång räknas in, har ett optimalt demografiskt läge, med närhet till de viktigaste marknaderna, med utmärkt järnvägs- och motorvägstandard. 

Regionen gör nu en gemensam storsatsning på ett fysiskt kompetenscentrum genom nätverket Logistikia och hamnen miljardinvesterar i en utbyggd containerhamn under de närmaste åren. Regionen har också utmärkt kompetensförsörjning med ledande logistikutbildning och forskning vid Linköpings universitet och VTIs årliga konferens Transportforum befäster läget som en transportregion av rang. 

Regionen har även god tillgång på etableringsmark, och får även årets största logistiketablering när Rusta bygger ut sitt centrallager i Norrköping med 46 000 kvm.

4. Helsingborgsregionen

Helsingborg höjer sin poäng rejält för 2018 och klättrar till fjärde plats på listan, främst tack vare hamnens starka utveckling och de senaste årens starka tillväxt för logistiketableringar, med flera nyetableringar på totalt 58 400 kvm under 2018. 

Mycket god infrastruktur ger full poäng, med landets näst största containerhamn och stora och välbelägna kombiterminaler.

Lägets stora svaghet är avståndet till Sveriges demografiska mittpunkt. Det nya e-handelsklustret i Ängelholm, där Boozt är huvudetablering, fick utmärkelsen Årets Logistiketablering 2017 för sitt nytänkande och smarta upplägg.

5. Stockholm nord

Norra Storstockholm är den mest expansiva Logistikregionen i Mälardalen, med näst starkast tillväxt i landet när det gäller logistiketableringar de senaste åren med hela 375 000 kvm tillkommande ytor under 2013-2018. Bara Göteborgsregionen har haft fler etableringar. 

Starkast tillväxt finns i Rosersberg, Arlandastad och Brunna, dock med något lägre tillväxt under 2018 än tidigare år, vilket  kan bero på brist på etableringsbar mark för logistik. 

Närhet till Sveriges viktigaste konsumtionsmarknad och största fraktflygplats stärker läget, liksom Rosersbergs nya kombiterminal. Arlanda Logistic Network stärker regionens samarbetsklimat, som annars är ganska svagt. .

6. Jönköpingsregionen

Jönköping/Nässjö/Vaggeryd toppade för några år sedan listan över nya logistikanläggningar i Sverige och har levt på sitt goda rykte som ett av Sveriges bästa logistiklägen.     Men förutom ett par nyetableringar under 2016 har byggandet de senaste fem åren i princip stått stilla i regionen, vilket i år syns i både placering och poängsättning. 

Jönköping har dock fortsatt en stark ställning som ett av Sveriges och framförallt Nordens bästa logistiklägen, med goda förutsättningar att försörja både Finland, Danmark och Norge med dagen efter-leveranser från en lagerpunkt. Logistik- och supplyforskning vid Internationella Handelshögskolan och Tekniska högskolan i Jönköping.

6. Eskilstuna/Strängnäs

Eskilstunaregionen – där även Strängnäs ingår har ett av landets bästa demografiska lägen för distribution till Stor-Stockholm. Särskilt Eskilstuna kommun har satsat strategiskt  på logistik de senaste åren vilket spritt ryktet om kommunen som en av Sveriges bästa när det gäller samarbete kring logistiketableringar. Samarbetet inom Eskilstuna Logistic Network och yrkeshögskoleutbildning i lager- och transportstyrning stärker också regionen. 

8. Stockholm Syd

Lovande framtidsläge med bra demografi. Mycket god infrastruktur med containerhamn och kombiterminal i Södertälje. Regionens nya jättehamn Norvik som byggs i Nynäshamn är under uppförande och gynnar läget framöver, liksom hamnområdet som öppnas för logistiketableringar, kan stärka Stockholm Syds betydelse som logistikläge. Plus för akademisk logistikutbildning vid Södertörns högskola, ny logistikforskning vid KTH Campus Södertälje och YH-utbildning i Haninge.

9. Halmstadsregionen

Halmstadsregionen innefattar Halmstad, Varberg och Falkenberg och ligger mellan de två starka logistikregionerna Helsingborg och Göteborg, med god infrastruktur med flera specialiserade hamnar och anslutning till E6. Tågpendlar från hamnen, mycket god infrastruktur och ett gynnsamt läge befolkningsmässigt, med relativ närhet till StorGöteborg och Skåne gynnar också. Halmstad vinner också på Hallandsåstunnelns färdigställande som öppnar för mer järnvägsgods söderifrån. Korta väntetider gör Halmstad som containerhamn till ett gott alternativ till Göteborg, något bl a Biltema utnyttjat. Samarbete mellan Halmstads och Varbergs hamn stärker infrastrukturen. Dock finns ingen högre logistikutbildning i regionen.

10. Malmöregionen

Stort befolkningsunderlag i Öresundsregionen. Mycket god infrastruktur och tillgång till nya logistikytor i Norra Hamnen, med samarbete med Köpenhamns hamn i hamnbolaget CMP som binder ihop regionen. Ledande kluster för bilimport. Transport- och logistikutbildning på akademisk nivå vid Malmö högskola och Lunds Tekniska Högskola. Fraktflyg i Sturup och paketterminal för regionen. DHL nyetablerar för matlogistik i Burlöv. 

10. Skaraborg

Förbättrad infrastruktur med fullt utbyggd kombiterminal i Falköping och tågpendel till Göteborgs hamn. Ledande livsmedelskluster i Skara/Götene/Lidköping. Logistikutbildning med IT-inriktning vid Skövde högskola. Närhet till Göteborgs hamn med daglig godspendel. Nya centrallager i Skara och Lidköping ökar regionens tillkommande logistikytor. Regionen är dock fortfarande beroende av landsvägstransporter på underdimensionerade och delvis hårt belastade vägar.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.