Högkonjunkturen ett faktum

21 december 2021

Göteborgsregionen har hämtat sig snabbt efter den värsta pandemitiden och det råder nu högkonjunktur. Viktiga marknader fortsätter att växa och BNP-prognoserna stärks, sysselsättningen ökar, jobb annonseras och arbetslösheten fortsätter att sjunka. Och det händer en hel del inom näringslivet. På Lindholmen etableras till exempel The Yard, en ny arena för små, nya och växande techbolag och i september invigdes även International House Gothenburg, som är fullt redo att stödja ny talang som vill arbeta, etablera sig och leva i Göteborgsregionen.

Konjunkturinstitutets undersökning för andra kvartalet 2021 visar att läget i regionens näringsliv har stärkts ytterligare. Konjunkturindikatorn för andra kvartalet 2021 stannar på urstarka 116,4 (upp 9 steg mot förra kvartalet) för företagen i Göteborgsregionen. Det innebär en tydlig högkonjunktur. Inte någon gång under högkonjunkturåren 2013–2018 nådde regionens indikator lika högt.

– Vi ser att näringslivet i regionen går bra, och alltmer personal efterfrågas av företagen. Samtidigt ser vi att branscher som dragit ner under coronakrisen i vissa fall har svårt att locka tillbaka arbetskraft, vilket kan påverka jobbtillväxten negativt och hämma återhämtningen på vissa håll, säger Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg, i ett pressmeddelande.

Härryda på silverplats

Och det går extra bra för vissa i regionen. När Svenskt Näringsliv rankade det lokala företagsklimatet i hela Sverige hamnade Härryda kommun på silverplats, endast slagna av Vårgårda.

I kölvattnet av industrins omställning och den allt starkare konjunkturen finns enorma möjligheter för techbolag att utveckla morgondagens lösningar tillsammans med stora, världsledande kunder. 

– Företagen är prioriterade i Härryda kommun. Vi vill att våra lokala företag ska lyckas. Nu får vi ett kvitto på att det märks och uppskattas, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Härryda, i ett pressmeddelande och fortsätter.

– Jobben skapas i välmående och framgångsrika företag, och det är därifrån vi får skattepengar till att satsa på bland annat skolan, omsorgen och vården. Och vi har många starka och spännande företag här. De sporrar oss till att hela tiden bli bättre – på alla områden. Det vinner hela kommunen på.

Göteborgsregionen stärkt

Näst bäst bland de 13 GR-kommunerna placerar sig Öckerö, på plats 17 i rankningen, upp 31 placeringar mot ifjol. Trea är Partille på plats 24 i rankningen. Totalt klättrade tio av Göteborgsregionens 13 kommuner uppåt på årets rankning, åtta av dem med mer än tio placeringar.

– Vi tolkar den uppåtgående trenden som att våra gemensamma ansträngningar och målsättningar när det gäller företagsklimatet i regionen ger resultat, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare på Business Region Göteborg, i ett pressmeddelande.

Göteborg Stad backar något i rankningen när det gäller företagens bedömning av både politikers och tjänstemäns attityder, liksom i det sammanfattande omdömet, som faller tillbaka 10 placeringar. Förändringarna åt det positiva hållet är dock större. I bedömningen av service och bemötande höjer sig Göteborgs Stad 12 placeringar.

– Det är glädjande. Vi har jobbat stenhårt med vårt bemötande och det är kul att det arbetet ger resultat, både i Svenskt Näringslivs rankning och den så kallade Insiktsmätningen, som visar företagens nöjdhet med servicen i vår myndighetsutövning, säger Kajsa Dahlsten.

Företagen bedömer också att tillgången till kompetens förbättras. Där klättrar Göteborg hela 74 placeringar.

för internationella talanger

För att ytterligare stödja kompetensförsörjningen har Business Region Göteborg nyss invigt International House Gothenburg, som ska hjälpa internationella talanger att snabbt hitta in på arbetsmarknaden.

Sedan september är International House Gothenburg fullt redo att stödja ny talang som vill arbeta, etablera sig och leva i Göteborgsregionen. I huset på Järntorget, mitt i centrala Göteborg, har staden samlat all relevant service för dem som kommer hit från andra länder för att forska eller studera, och framför allt arbeta.

Poängen är att erbjuda internationell kompetens en tydlig och smidig entré till det svenska samhället i Göteborgsregionen, även rent fysiskt. Här kan människor som är nya i stan hantera nödvändiga myndighetskontakter med Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket, till exempel skaffa sig personnummer och ID-kort. Sedan kan de direkt ta sig runt hörnet till International House Gothenburg för ett individuellt möte och få hjälp med övriga samhällskontakter och allt annat praktiskt kring bostad, skolor, jobb och fritid.

– Det känns oerhört roligt att kunna erbjuda människor som vill etablera sig i Göteborg ett förstklassigt stöd på plats. International House kommer vara en framgångsfaktor i den konkurrens om kompetens som vi upplever allt starkare för var dag som går, det är jag övertygad om, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, i ett pressmeddelande.

Verksamheten drivs av Göteborgs stad genom Business Region Göteborg i samarbete med Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen, ArbVux, som bland annat hanterar språkutbildningar, vidareutbildning och validering av utbildning. Västra Götalandsregionen medfinansierar. Arbetsförmedlingen erbjuder också internationell service på plats genom Eures-rådgivare, flera dagar i veckan.


International House Gothenburg är en vidareutveckling av Move to Gothenburgs mottagande verksamhet. Etableringen av International House Gothenburg är en av de mest efterlängtade åtgärderna i det näringslivsstrategiska program som är framtaget i tät dialog med näringslivet, och som Göteborgs Stad prioriterar högt.

Etableringen av International House Gothenburg är en av cirka 90 aktiviteter i den första handlingsplanen som går i mål i höst, inom Göteborg Stads näringslivspolitiska program. Arbetet pågår nu med att ta fram en ny, ännu mer offensiv handlingsplan för kommande två år.

ny arena på lindholmen

Och mer är på gång. I somras träffades en avsiktsförklaring mellan fastighetsägaren Älvstranden Utveckling, Business Region Göteborg och Lindholmen Science Park. Nu ska The Yard etableras i Göteborg, en ny arena för små, nya och växande techbolag i Götaverkens gamla varvsområde på Lundbystrand. Äldre varvslokaler ska anpassas för att bli en plats för startups och teknikdrivna bolag, och erbjuda en kreativ och alternativ miljö som stärker det innovationskluster som redan finns på Lindholmen.

– I kölvattnet av industrins omställning och den allt starkare konjunkturen finns enorma möjligheter för techbolag att utveckla morgondagens lösningar tillsammans med stora, världsledande kunder. Det upptäcker allt fler. Med The Yard vill vi skapa miljö för ett kluster av växande teknikdrivna bolag, som behöver utbyta erfarenheter, knyta kontakter och attrahera talang och kapital, säger Patrik Andersson.

Lindholmen Science Park på Norra Älvstranden är ett av Europas tyngsta teknik- och innovationskluster när det gäller mobilitet och en av de allra mest eftertraktade etableringsmiljöerna för high tech-företag.

– Grundtanken är att använda gamla fastigheter och med så små ingrepp som möjligt och anpassa dem till småskalig, växande verksamhet till dess området bebyggs permanent, om kanske 35 år. Götaverksområdet har ett fantastiskt läge och kommer att utvecklas än mer de närmaste åren med ny hållplats för färjan, ny spårvagnslinje och ny älvförbindelse, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling, i ett pressmeddelande.

Ett initiativ för hållbar tillväxt

De tre initiativtagarna har tecknat en avsiktsförklaring om att komplettera miljön successivt med en enklare, men modern och flexibel arena för snabbväxande techbolag med stor tillväxtpotential, en dynamisk mötesplats för den nya techscenen. Som grannar får The Yard bland andra Geelys campus Uni3, Chalmers fordonslabb för autonom körning, Revere, och CEVT:s designstudio. Idén kring The Yard har vuxit fram i samarbete mellan representanter för regionens techbolag och de tre parterna. Ambitionen är att komplettera de etablerade miljöer som redan finns för teknikutveckling och innovation i regionen – exempelvis Göteborgs övriga två teknikparker på Johanneberg och Sahlgrenska, Life Science-klustret i Mölndal, Venture-verksamheten vid Chalmers och Göteborgs universitet, Yesbox i Gamlestaden och området längs Långgatorna. Initiativtagarna ser framför sig att många av The Yards nya hyresgäster har tydlig profilering mot klimatomställning och hållbar miljö, bolag med potential att göra avtryck på intilliggande näringsliv och ytterligare stärka Göteborgs position som Sveriges innovationsmotor.

En del av Lindholmen Science Park

Företagen kommer att hyra av fastighetsägaren Älvstranden Utveckling och blir del av samverkansarenan Lindholmen Science Park, med tanken att etablera The Yard som en ny startupmiljö vid sidan av befintliga som MobilityXlab och The Game Incubator.

– Inom Lindholmen Science Parks ekosystem finns en dynamik och en öppenhet som en ny community som The Yard både kan dra nytta av och bidra till. Vi är vana att koppla ihop startups med stora företag och i samverkan med partners attrahera nya nyckelsatsningar som driver innovation med utgångspunkt från samhällsutmaningar, säger Tord Hermansson, vd för Lindholmen Science Park, i ett pressmeddelande och nämner AI Sweden som exempel.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.