Hållbart på distans

24 augusti 2021

Mer distansarbete innebär färre resor och mindre miljöpåverkan. Men det innebär också inköp av ny elektronisk utrustning, som bärbara datorer. Att kassera gammal utrustning är ett miljöproblem. Kenni Ramsell på Dynabook beskriver flera lösningar på problemet, varav en kanske inte är uppenbar.

Kenny.jpg
Kenni Ramsell Nordenchef Dynabook.

Den hybridmodell för arbete, i klartext ett större inslag av distansarbete, som allt fler företag och organisationer av olika storlekar satsar på är väl självklart bra för miljön? Eller hur? Resonemanget bygger på att folk kommer att stanna hemma i högre utsträckning, i stället för att färdas till sina arbetsgivares kontor, vilket innebär mindre utsläpp av skadliga växthusgaser. Det stämmer så klart. Men.

Den andra delen av ekvationen vad gäller miljöpåverkan är att nya arbetssätt kräver nya arbetsverktyg. Inte minst nya bärbara datorer. Och det innebär att de gamla kasseras, vilket innebär miljöproblem med dagens hantering. 

Användning och hantering av elektronisk utrustning måste alltså bli mer hållbar än den är i dag och länder och företag måste börja tänka mer cirkulärt.

Användning och hantering av elektronisk utrustning måste alltså bli mer hållbar än den är i dag och länder och företag måste börja tänka mer cirkulärt. Här är Finland ett föregångsland som i våras la fram ett omfattande program för en cirkulär ekonomi. Förutom målet att förbrukningen av primära råvaror år 2035 inte ska överstiger 2015 års nivå så föreslog det att resursproduktiviteten och graden av cirkulär ekonomi för material ska fördubblas före år 2035.

För företag finns det gott om lösningar

Den första åtgärden är att förbättra IT-supporten. Det gör att inköpta enheter kan användas under så lång tid som möjligt. Support handlar om såväl akut problemlösning, som att skapa lösningar för schemalagt underhåll på distans. Bättre IT-support förbättrar också möjligheterna att hantera säkerhetshot. Undersökningar visar att 50 procent av de europeiska företagen avser öka sina investeringar i lösningar för IT-support på distans.


En annan lösning för att förbättra hållbarheten är att välja leverantörer som tar hand om elektronisk utrustning efter att dess livslängd uppnåtts hos kunderna. Det kan till exempel göras genom att sälja utrustningen vidare, efter att den kontrollerats, och genom att återvinna den på ett miljövänligt sätt.

Att sälja gammal utrustning vidare kan även innebära ekonomiska fördelar. Om det finns fungerande arrangemang för vidareförsäljning är det fullt tänkbart att den ursprungliga kunden kan ta del av intäkterna från vidareförsäljningen. Det är inte minst en attraktiv lösning för små och mellanstora företag med små budgetar för teknikinvesteringar.

Den här typen av hållbar, cirkulär ekonomi innebär inte bara att slutkunder kan vara förvissade om att användning av elektronisk utrustning har så liten miljöpåverkan som möjligt. Den är också sund ur både mikro- och makroperspektiv rent ekonomiskt. Det kan bli billigare både för företagskunder som är ursprungliga kunder och för dem som köper begagnad utrustning. För samhället och miljön innebär den cirkulära ekonomin ett bättre utnyttjande av naturresurser.

Av: Kenni Ramsell Nordenchef Dynabook. 


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.