Hållbara handelsplatser

12 juni 2023

Under de senaste 20 åren har antalet bilburna handelsplatser ökat kraftigt i Sverige – trots att e-handeln har vuxit explosionsartat. En vanlig debatt är att stadskärnor tappar i dragningskraft. Men vilka platser har vi egentligen skapat på handelsplatserna? Och vilka krav kan vi ställa på redan befintliga och kommande platser?

handelsplatser.jpg
Studio Rå arkitekter, FREDA arkitekter, Outer Space.

Detta vill ett arkitektteam från Studio Rå arkitekter, FREDA arkitekter, Outer Space tillsammans med Mittuniversitet utforska i ett praktiknära forskningsprojekt som nu har fått medel från ARKUS. Målet är att ta fram en handbok med titeln ”Hållbara handelsplatser” som ska bli ett konkret stöd för kommuner, myndigheter, fastighetsutvecklare med flera.

- Vi ser att handelsplatserna idag har mycket stor utvecklingspotential vad gäller bland annat cirkulära frågor, beteendemönster och klimatpåverkan. Idag har platserna negativ miljöpåverkan och vi har stora möjligheter att påverka både de platser som finns idag och hur vi vill att de ska utformas i framtiden, säger Emilie Dafgård, arkitekt på Studio Rå.

Till en början ska ett antal befintliga platser kartläggas och gruppen ska undersöka återkommande drag i typologin och hur dessa påverkar både klimat- och konsumentbeteenden.

- Som ett resultat av studien hoppas vi att både kunna fram en användbar handbok och förbättra dialogen med alla intressenter vad gäller viktiga klimat- och miljöfrågor som till exempel återbruk, energiförsörjning, ekosystemtjänster, mobilitet och odling. Vi vill också skissa på lösningar till mer hållbara handelsplatser, säger Anna Öhlin, arkitekt FREDA arkitekter.

Projektet har redan dragit i gång och handboken förväntas blir klar nästa år.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.