Hållbar logistik på riktigt

6 april 2023

Catena är ett bolag med hög hållbarhetsprofil som var först med att bygga logistikanläggningar med rena trästommar. ”Vad andra än påstår”, konstaterar Jonas Arvidsson, regionchef Göteborg. Den största byggs just nu för Elgiganten i Jönköping och den blir också den första logistikbyggnaden som kommer att WELL-certifieras. Även utanför Göteborg har två projekt nyligen byggstartats i det som ska bli Logistikposition Landvetter, ett område som har potential att bli ett av landets främsta logistiknav.

I Logistikposition Landvetter har Catena nu kommit igång ordentligt.

–  Vi fick bygglovet nyligen, och även startbeskedet, så nu är vi igång på allvar, konstaterar Jonas Arvidsson, regionchef. Efter en lite trög myndighetsprocess är det nu kul att se utvecklingen från en stor kulle till 213 000 kvm som nu står redo för logistikbyggnation.

Marken är ett riktigt A-läge strax utanför Göteborg, fortsätter Jonas.

– Tomten ligger mitt i flygplatsmotet, i ett skyltläge mot Riksväg 40 som är otroligt trafikerad.

Vi sparar otroligt mycket CO2-utsläpp när vi kan gå från stålstomme till trästomme. 

Här bygger Catena nu cirka 42 250 kvm för Menigo Foodservice, en av Sveriges mest etablerade matdistributörer, som blir den första hyresgästen i området. I nära anslutning byggs i en andra etapp cirka 10 000 kvm för MM-Sport, en av Nordens största leverantörer inom kosttillskott. Tidigt 2025 blir det inflyttning för dessa två aktörer och därefter kan Catena byggstarta sista etappen i området.

– Hus B2, som ska sitta ihop med MM Sports, kommer att bli på cirka 30 000 kvm och där kan vi tänka oss flera tagare, upp till tre stycken. Det här projektet blir dock tyvärr försenat nästan två år och blir inte klart förrän någon gång under 2027, på grund av Trafikverket och förseningar med ett infrastrukturprojekt.

En tydlig miljöprofil

Gemensamt för projekten i Logistikposition Landvetter är en tydlig miljöprofil med målet att miljöcertifiera enligt BREEAM Excellent, vilket är standardens näst högsta betygsnivå. Och med stommar som byggs i limträ.

–  Catena är först med att bygga med rena trästommar, trots att vissa aktörer påstår att de är först, konstaterar Jonas Arvidsson med ett leende. Vi sparar otroligt mycket CO2-utsläpp när vi kan gå från stålstomme till trästomme.

Resultatet är fastigheter som starkt bidrar till en bättre miljö samtidigt som projekten blir exempel för framtidens logistikfastigheter.

–  Vår vision är bygga hållbart på riktigt, alla våra nybyggnadsprojekt ska hålla en hög hållbarhetsprofil och certifieras med BREEAM, nivå Excellent. Ett mål är också att byggnaderna ska vara självförsörjande på värme med hjälp av geoenergi. Här i Landvetter kommer vi även samla in regnvatten som vi kommer att spola toaletterna med och vi kommer också att jobba mycket med biodiversiteten i området. Vi tog ner all skog när vi förberedde marken men kommer att återställa så mycket vi kan för att på så sätt göra ett så litet avtryck som möjligt. Det innebär att det även blir fint rent estetiskt, bland annat med naturliga växter, mycket ängsmark och bikupor.

Annan typ av varumärkesbyggande

Catena har redan gjort flera spännande pilotprojekt och bland annat fått sin första leverans av Catena-honung.

–  Att jobba så här är både spännande och känns otroligt bra i magen. Det är en annan typ av varumärkesbyggande. I Landvetter pratar vi också om att kanske plantera fruktträd och sedan skicka iväg frukten för att göra egen must. Det här är ett helt nytt sätt att tänka, det är roligt att jobba på ett bolag som tittar utanför boxen.

Även människorna som kommer att jobba i logistikanläggningarna har blivit viktigare. Både i Landvetter och i Jönköping, där Catena bygger nytt för Elgiganten, anlägger man både utegym och promenadstråk inne på området.

–  I de här större områdena kommer den här typen av innehåll bli allt viktigare, innehåll som erbjuder en aktiv vila. Elgigantens anläggning i Jönköping blir dessutom den första logistikbyggnaden som kommer att WELL-certifieras. Vi har jobbat otroligt tätt ihop med dem i den här processen. Elgiganten är en aktör som är mån om sin personal och som förstått värdet i att behålla befintlig personal men också attrahera ny.

Solceller och certifieringsprocess

Catenas arbete med hållbarhet kommer framöver också innebära både solceller och fler certifieringar.

–  Vi vill gå i bräschen för solcellssatsningar och ska installera otroligt mycket på våra fastigheter framöver. Målet är att nå 21 megawatt, bara det här året. Att skapa både hållbarare och säkrare el är ofta ett krav från hyresgästerna och vi vill gärna jobba tillsammans med dem i våra fastigheter.

Förutom satsningen på solceller ska Catena också utveckla sitt befintliga bestånd.

–  Vi ska lyfta energiprestandan och håller på med en process där vi ska certifiera alla våra befintliga fastigheter enligt BREEAM In use, nivå Very Good. Och vi är på god väg, vi har certifierat minst 10 fastigheter i denna regionen bara i år. Vi vill ju ha gröna lån på våra fastigheter, det är ett bra incitament.

”Vi behöver utmana oss”

Förutom arbetet med hållbarhet har Catena ständigt tentaklerna ute vad gäller ny mark och nya lägen.

–  Vi siktar främst in oss på de traditionella logistiknaven men vill gärna växa mellan Helsingborg och Göteborg, säger Jonas Arvidsson. Vi tror att det finns fler möjligheter längs E6 framöver, även längs Riksväg 40. Och så får vi se vad om händer norr om Kungälv och i Mölnlycke. Här hoppas vi kunna få loss lite mark.

Men generellt sett är det svårt att få mark idag, menar Jonas.

–  Man ställer mer och mer krav på oss som bolag idag. Omställningen till industri har en stor påverkan på klimatet och det är givetvis inte hållbart, så det är rätt. Vi ska vara rädda om våra naturtillgångar och det känns viktigt för oss på Catena. Vi inser att vi kommer behöva utmana oss framöver. Kanske bygga mer på höjden eller undersöka om vi kan bygga på en våning på befintliga anläggningar?

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.