Här kan 50 000 kvm kontor byggas

19 mars 2024

Stockholms stads exploateringsnämnd meddelar att mark för industri, kontor, verksamheter och detaljhandel vid det gamla tidningstryckeriet har anvisats till fastighetsbolaget Baring Core Fund Vanda. Området kan nu få hela 50 000 kvadratmeter kontorsytor.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

På den nuvarande parkeringsytan vid Esbogatan kan en ny byggnad resas enligt Barings förslag, som omfattar cirka 50 000 kvadratmeter och förväntas skapa omkring 1 200 nya arbetsplatser.

Bilparkeringen kommer att integreras inom kvartersmarken, vilket innebär att markparkeringarna kommer att minska jämfört med dagens situation. Eventuella kvarvarande eller nya markparkeringar kommer att inkludera träd och grönområden.

Fastigheten Vanda 3 är strategiskt belägen nära E4:an och den framtida trafikplatsen för Förbifart Stockholm.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.