Här finns Sveriges bästa logistiklägen

7 december 2017

Varje år rankar Intelligent Logistik Sveriges 25 bästa logistiklägen. Nedan kan du läsa om de 10 som placerat sig i topp.

NCC bygger Arendal Green Park i Göteborg

 1. Stor-Göteborg

Göteborg fortsätter vara Sveriges bästa logistikläge. Avgörande för förstaplaceringen är Nordens största import-/exporthamn, med oceangående direktlinjer och ett 25-tal tågpendlar för järnvägsgods till Sverige och Norge. De senaste åren har Göteborg fått flera stora logistiketableringar och många spekulationsbyggen tyder på stark förväntad efterfrågan. Regionen har också fått stora nya marktillgångar för logistik i hamnen på Hisingen där närmare en halv miljoner kvm logistikyta öppnas. Miljöfokus, väl fungerande transportinfrastruktur, spetsutbildningar och forskning inom logistik vid Chalmers och Handelshögskolan är andra styrkor. Göteborg får toppbetyg inom infrastruktur, tillgång till logistikkompetens, samarbetsklimat och tillgång på mark. Problemen i APM-terminalen drabbar dock effektiviteten. Till Storgöteborg räknas de 13 kommunerna i nätverket Business Region Göteborg BRG, plus Borås.

2. Örebroregionen

Örebroregionen har de senaste åren etablerat sig stadigt på andra plats på listan, med en stark tillväxt i logistikytor under flera år. Nu flyttar också Green Cargo sitt huvudkontor till regionen, och Train Alliance planerar ett nationellt järnvägscentrum i Hallsberg, vilket stärker Örebroregionen ytterligare. Ett optimalt geografiskt läge med Sveriges demografiska mittpunkt i Hallsbergs kommun. Regionen har mycket bra infrastruktur i form av vägar, järnvägar, landets största kombiterminal och en av Sveriges största fraktflygplatser. Regionen, som omfattar Örebro, Hallsberg, Arboga och Kumla, har ett väl fungerande regionsamarbete som gett dokumenterade resultat i flera nya centrallager de senaste två åren, vilka stärker regionens ställning och ger ökad poäng för ytor, liksom PostNords nya paketterminal. En ny logistikutbildning på civilingenjörslinjen vid Örebro universitet ger extra poäng.

3. Östgötaregionen

Östgötaregionen, där stråket Norrköping-Linköping-Mjölby och även Motala och Finspång räknas in, har ett optimalt demografiskt läge, med närhet till de viktigaste marknaderna och ett vidgat regionalt samarbete genom Östsam och East Sweden. Med utmärkt järnvägs- och motorvägstandard, utbyggd containerhamn i Norrköping, ledande logistikutbildning och forskning vid Linköpings universitet, Transportforums årliga konferens och god tillgång på etableringsmark, håller Östgötaregionen en stark tredjeplacering på listan.

4. Stockholm Nord

Arlandaregionen har fått många, stora logistiketableringar i Rosersberg, Arlandastad och Brunna, där årets etableringar tillsammans med Enköping ger 60 000 kvm ny yta under 2017. Närhet till Sveriges viktigaste konsumtionsmarknad och största fraktflygplats. Rosersbergs nya kombiterminal och Arlanda Logistic Network stärker regionens ställning som den mest expansiva i Mälardalen. Till regionen hör arbetsmarknadsmässigt även norra delen av Stockholms län, Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Knivsta. Fortfarande dock en region som länge saknat akademiska logistikutbildningar men nyligen har Stockholms universitet och KTH startat grundutbildning där logistik ingår. Framkomligheten och bristen på regionalt samarbete hämmar Storstockholm som logistikläge liksom den bestående uppdelningen i en nordlig och en sydlig region.

5. Helsingborgsregionen

Mycket god infrastruktur ger full poäng, med landets näst största containerhamn och stora, välbelägna kombiterminaler. Landets ledande frukt- och färskvarukluster. Stort befolkningsunderlag inom Öresundsregionen, och ett bra läge för att nå marknaderna i Danmark och Tyskland. Nytt e-handelskluster i Ängelholm. Stora tillkommande logistikytor främst i Ängelholm, ger nya poäng för Helsingborgsregionen. Regionalt näringslivssamarbete med 11 kommuner inom Familjen Helsingborg och region Skåne. Forskningscenter för tillämpad forskning, med inriktning på returlogistik och citylogistik vid Campus Helsingborg, stärker Helsingborgs ställning.

6.Eskilstuna/Strängnäs

I år hamnade Eskilstuna/Strängnäs på samma antal poäng som Helsingborgs-regionen och därmed en delad femte plats. Eskilstuna/Strängnäs är ett av landets bästa demografiska lägen för distribution till Stor-Stockholm. Växande kombiterminal med spåranslutning till Svealandsbanan har förbättrat anknytningen till järnvägsnätet. Utmärkt infrastruktur med torrhamn. Närhet till Södertälje hamn. Samarbetet inom Eskilstuna Logistic Network och yrkeshögskoleutbildning i lager- och transportstyrning sedan 2009 stärker regionen.

7. Jönköpingsregionen

Jönköping/Nässjö/Vaggeryd toppade för några år sedan listan över nya logistikanläggningar i Sverige och har levt på sitt goda rykte som ett av Sveriges bästa logistiklägen. Men förutom ett par nyetableringar under 2016 har byggandet de senaste fem åren i princip stått stilla i regionen, vilket i år syns i både placering och poängsättning. Jönköping har dock fortsatt en stark ställning som ett av Sveriges och framförallt Nordens bästa logistiklägen, med goda förutsättningar att försörja både Finland, Danmark och Norge med dagen efter-leveranser från en lagerpunkt. Järnvägspendeln till Göteborg och tre kombiterminaler gör det enkelt att ta in importgods. Logistik- och supplyforskning vid Internationella Handelshögskolan och Tekniska högskolan i Jönköping. Det tidigare aktiva logistiksamarbetet inom Logpoint har tappat tempo, vilket dock vägs upp av Nässjös aktivitet och starka nätverkaranda.

8. Stockholm Syd

Lovande framtidsläge med stort befolkningsunderlag och bra demografi. Mycket god infrastruktur med containerhamn och kombiterminal i Södertälje. Flera nyetableringar under 2016. Förutom Nykvarn och Södertälje erbjuder dock få kommuner mark till logistik-etableringar. Att Nynäshamns nya jättehamn Norvik är under uppförande och gynnar läget framöver liksom hamnområdet som öppnas för logistiketableringar kan stärka Stockholm Syds betydelse som logistikläge. Plus för ny yrkeshögskoleutbildning i Haninge från 2015 och närheten till Södertörns högskola, där Stockholmsregionens enda akademiska logistikutbildning finns. Att KTH uppför ett nytt Campus i Södertälje med logistikforskning stärker också regionen.

9. Halmstadsregionen

Halmstad tar sig återigen in bland de tio bästa logistiklägena i landet. Detta tack vare stora sammanlagda logistiketableringar, inte minst Biltema som fortsätter satsa och gör en av 2017-års största logistiketableringar i just Halmstad. Tågpendlar från hamnen, mycket god infrastruktur och ett gynnsamt läge befolkningsmässigt, med relativ närhet till Storgöteborg och Skåne gynnar också. Halmstad är också den främsta vinnaren på Hallandsåstunnelns färdigställande som öppnar för mer järnvägsgods söderifrån. Korta väntetider gör Halmstad som containerhamn till ett alternativ till Göteborg. Samarbete mellan Halmstads och Varbergs hamn, under namnet Hallands hamnar, stärker infrastrukturen. Dock ingen högre logistikutbildning i regionen.

10. Västerås/Köping

Fördelaktigt demografiskt läge centralt i Mälardalen. Bra infrastruktur. Ny, utbyggd kombiterminal. Landets största inlandshamn med containerhantering kan gynnas av nya regler för inlandssjöfarten och av den planerade utbyggnaden av Södertälje sluss. Betydande fraktflygplats i Västerås. Utbyggd motorväg E18. Nationellt ledande kluster för livsmedelslogistik (ICA) och teknik (ABB). Närhet till Storstockholm och Arlanda flygplats.

Fakta

Sex kriterier styr placeringen:

  • Geografiskt läge, med närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkt och största möjliga marknad.
  • Allsidighet, tillgänglighet och hållbarhet i logistisk infrastruktur. (Vägar, järnvägar, hamnar, fraktflyg, kombiterminaler och paketterminaler.)
  • Samlad logistikyta och volym av tillkommande logistikyta de senaste fem åren.
  • Samlat utbud av logistikservice, relevant akademisk utbildning och tillgång till arbetskraft.
  • Samarbetsklimat, affärsklimat och nätverk inom regionen.
  • Pris och tillgång på färdigplanerad mark för nyetableringar.

Den kompletta listan hittar du på www.intelligentlogistik.se

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.