Guldläge vid Malmö C

23 januari 2018

Jernhusen byggstartade i slutet av förra året kontorshuset Foajén intill Malmö Centralstation. Kontoret får stort fokus på hållbarhet och välbefinnande med certifieringar enligt både Breeam Excellent och WELL nivå guld. Kontoret blir arbetsplats för ca 700 personer och ska stå klart i slutet av 2019.

Foajén är andra kontoret i utvecklingen av stadsdelen Södra Nyhamnen längs med bangården intill Malmö Centralstation. Först ut var kontoret Glasvasen och på sikt kommer totalt 1700 arbetsplatser och ca 600 bostäder byggas här. Foajén består av åtta våningar med totalt 7 800 kvm kontorsyta samt 1 100 kvm för handel och service i gatuplan. I källaren finns ett garage med p-platser för bil och cykel.

- Kontoret vänder sig till de företag som uppskattar läget vid stationen, nära resandet och all service. Läget och konceptet kommer stärka deras varumärken och förenkla rekryteringar av rätt kompetens i Malmöregionen, säger Freddie Bergkvist, Jernhusens projektchef.

Guld värt

Men det är inte bara läget som är guld värt. Foajén får certifieringar enligt både Breeam Excellent och WELL nivå guld. Certifieringen enligt det nya systemet The WELL Building Standard® ger ökat fokus på välmående för människorna i huset utifrån sju olika fokusområden; luft, vatten, kost, ljus, motion, välbefinnande och sinne. De tekniska åtgärderna för t ex akustik, dagsljus och ventilation kompletteras med mjuka parametrar som konst, kontakt med natur och aktivitetsfrämjande design men också avstressande miljöer för att ytterligare förbättra arbetsmiljön. Och med BREEAM-certifieringen fokuserar man på hållbara material och en byggnad med låg energiförbrukning. På taket finns solceller som ger el för laddning av bilar i husets garage. Det finns också en promenadslinga på taket kantad av en mängd olika växtarter.

- Foajén är kontorshuset som fokuserar på att människor ska trivas och ha en välfungerande arbetsdag. Därför blev det självklart att byggnaden skulle certifieras enligt WELL, säger Freddie Bergkvist.Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.