Guldläge i Halvorsäng

25 september 2023

Våren 2022 bildade Göteborgs Hamn AB och Castellum ett JV-bolag för att tillsammans kunna utveckla Halvorsäng Logistikpark. 270 000 kvm i bästa hamnnära läge är en guldklimp att ta hand om. Framöver kommer minst 700 personer att ha sin arbetsplats här, i sammanlagt 145 000 kvm fördelade på cirka fem huskroppar. Marken är förberedd och klar och Hans Sahlin, chef logistik, Castellum, hoppas på byggstart för etapp ett i början av 2024.

castellum.jpg
Marken är förberedd och klar och Hans Sahlin, chef logistik, Castellum, hoppas på byggstart för etapp ett i början av 2024. Bilder: Castellum

I en stad där det inte direkt är enkelt att hitta logistikmark att bygga på står Castellum väl rustade inför framtiden. Stora ytor kommer att kunna utvecklas både i Säve och Halvorsäng. 


Alla vägar leder hit

Marken i Halvorsäng står först på tur och här skapar Castellum, i samarbete med Göteborgs Hamn AB, en ny, modern logistikpark med hållbarhetstänk och bra tillfartsvägar helt nära Nordens största hamn, kombiterminal, industrier och de stora trafiklederna till och från Göteborg. I december 2021 öppnade dessutom Halvors länk, som är en ny väg mellan Ytterhamnsmotet på väg 155 och Hisingsleden. Länken underlättar för godstransporter till och från de stora industrierna på västra Hisingen samt Göteborgs hamn, då de slipper köra via Vädermotet. I samband med att Halvors länk öppnat blev också breddningen av Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons Väg klar. Detta innebär att det finns två körfält i varje riktning på sträckan. Från Halvorsäng Logistikpark är det också nära till flera av Göteborgsregionens stora industrier och leverantörer inom bland annat fordonsklustret.


Läget är galet bra!

Läget, om man är beroende av en hamn, kan alltså knappast bli bättre. Under flera år har det varit många turer fram och tillbaka om vad som ska göras med den attraktiva marken, som länge ägts av Göteborgs Hamn AB. 


Ytan om totalt 270 000 kvm är stor även med logistikmått mätt och läget är galet bra.

- Innan det stod klart hur resan framåt skulle se ut fick Skanska bearbeta marken så den står idag helt förberedd för byggnation, förklarar Hans Sahlin.


Våren 2022 bildade Castellum och Göteborgs Hamn AB ett joint venture-bolag och äntligen kunde planerna börja konkretiseras.  


- Vi äger bolaget 50/50. Ytan om totalt 270 000 kvm är stor även med logistikmått mätt och läget är galet bra. Givetvis är närheten till hamnen en stor del i detta men det finns också mycket industri i närheten och inte minst ett bra vägnät. Dessutom bygger vi på berg och det är inte speciellt vanligt i Göteborg. Så det finns många fördelar. 


Castellum är en aktör som är van att köra projekt själva men nu är det lite andra premisser, menar Hans Sahlin. 


- För oss båda gäller det att hitta varandra i processen. Det är lite som ett äktenskap där man helst ska passa ihop men vi har insett att vi är ganska lika. Vi har båda höga ambitioner inom hållbarhet och kommer tillsammans arbeta för att minimera negativ påverkan och bidra till ökad hållbarhet inom olika områden. Dessutom har vi samma syn på långsiktighet och har samma värderingar. Det här kommer bli bra!


Intresset är stort

De totalt cirka fem huskropparna kommer att kunna delas på flera hyresgäster men de diskussioner som förs nu är med aktörer som vill ta hela hus. 


- Det är ofta större aktörer som är betjänta av att ligga just nära hamnen, det ger sig självt, menar Hans Sahlin.


Men efterfrågan får styra, pusslet ska snart börja läggas. 


- Det största huset kommer att bli 60 000 kvm och kan delas på minst två, kanske tre. Vi får se hur det landar. Vi märker dock att intresset är stort. Kunderna attraheras självklart av läget men också av att vi kan erbjuda moderna, energieffektiva hus med byggnadshöjder på upp till 35 meter. Även långsiktigheten i vårt ägandet attraherar, något som blir viktigt för en hyresgäst som kanske känner att de kommer vilja expandera och bygga ut framöver. Den typen av möjligheter kommer att finnas här även om det givetvis finns begränsningar. 


Hela logistikparken byggs med hög fokus på hållbarhet, något som också är viktigt för fler och fler företag. Alla byggnader kommer att vara miljöcertifierade och uppfylla höga krav på energieffektivitet och en hälsosam arbetsmiljö. Dessutom kommer förnybar energi att vara en röd tråd vid utformningen och driften av hela logistikparken. Läget ger i sig förutsättningar för korta, klimateffektiva transporter. I området finns redan nu en tankstation/truckstop som erbjuder säker nattuppställning av lastbilar och möjlighet att ladda batterielektriska fordon. Här kommer också bränslecellsdrivna lastbilar att kunna tanka vätgas.


Byggstartar första etappen 2024

Just nu rullar ungefär fyra utvecklings- och designprojekt, som befinner sig i olika faser, och Castellum hoppas kunna byggstarta i alla fall ett av dem i början på nästa år. 


- Men vi startar inte förrän vi har ett avtal skrivet. Egentligen är det riskfritt att bygga på spekulation i ett sådant här attraktivt läge men eftersom vår partner är ett kommunalt bolag vill vi göra det på rätt sätt, förklarar Hans Sahlin.   


Och man vill även göra rätt rent estetiskt. Arkitekterna jobbar just nu med olika estetiska features som träfasader, klätterväxter och annat. 


- Husen kommer att vara väl synliga från Hisingsleden så för oss är det viktigt att allt blir snyggt och tilltalande. Även våra framtida hyresgäster vill kunna attrahera personal med något extra för att de ska tycka att det är en attraktiv arbetsplats. Det är viktigt idag och det gäller både inomhus- och utomhusmiljön. Framöver kommer det även fler restauranger till området. Ska det arbeta 700 personer här, kanske t o m fler, behövs det verkligen.


Logistikparken kommer att byggas i etapper, ett medvetet val, förklarar Hans Sahlin. 


- Vi vill göra detta på ett klokt sätt och vill signa avtal med hyresgäster som är långsiktiga och som kommer passa väl in här. Det får faktiskt avgöra exakt hur lång tid hela projektet kommer att ta. Vi har medvetet valt att bara föra dialoger med relevanta företag, säger han avslutningsvis. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.