GreenHub – den gröna logistikstaden

27 februari 2018

För att hitta ett namn som passar bättre in på det koncept och det varumärke Stendörren vill leverera har Stockholm väst logistik bytt namn till GreenHub Bro. – Stendörrens Fastighets- utveckling handlar om ett helhetstänk kring hållbarhet varför vi tycker att GreenHub Bro är ett mer passande namn, säger Fredrik Brodin, VD på Stendörren Fastigheter AB.

Stendörren Fastigheter har som ambition att utveckla Sveriges grönaste logistikstad i Nygårds industriområde.

Hållbarhet står i fokus och Fredrik Brodin, VD på Stendörren, säger att de i GreenHub Bro prioriterar tre områden.

– Dels handlar det om att byggnaden ska vara miljöcertifierad, men också om hur vi påverkar att vi som fastighetsägare sätter människan i centrum. Det ska även finnas en ekonomisk sundhet i det vi gör.

Att byggnaden ska vara miljöcertifierad är sig inget problem, menar Fredrik Brodin , då nybyggen idag i allmänhet certifieras enligt olika riktlinjer. 

– Hållbarhet för dem som ska arbeta i byggnaden är något helt annat. Vi har 1000-tals arbetsplatser i våra byggnader och möjligheten att påverka då man bygger är stor och som fastighetsägare måste man ta sitt ansvar. Det är till exempel viktigt att se över hur de anställda kommer till och från arbetet. Hur fungerar kollektivtrafiken i närområdet? Finns bostäder i närheten så att människor både kan bo och arbeta i området? Det är frågor man måste ställa sig då man bygger. 

Fredrik Brodin, VD, Stendörren Fastigheter AB

GreenHub som föregångare

Fastigheter avsedda för lager och logistik är historiskt sett funktionsanpassat byggda och då oftast i en enkel miljö.

– Traditionellt är till exempel breda funktionella vägar ett signum för logistikområden. Det är ofta en enkel miljö som inte inbjuder till att man är kvar efter jobbet. Jämför det med moderna kontor där det finns krav på gym, bra mat- och serviceutbud med mera. Med GreenHub Bro vill vi vara en föregångare genom att bygga en logistikfastighet med servicefunktioner i ett attraktivt område. 

Det handlar om att skapa trivsamma miljöer och det behöver man inte bortse ifrån för att man bygger lager, menar Fredrik Brodin. 

– Det finns två sätt att göra det på. Antingen gör man det med kärlek och omtanke, eller för att det "ska" vara rätt och riktigt.

Delat ansvar för hållbarhet

Fredrik Brodin berättar att det inom logistik inte sällan är långa löptider med kontrakt på upp till 20 år. 

– Det betyder att även hyresgästerna ofta gör stora investeringar i sin lokal och i sin verksamhet. I och med det ställs höga krav på lokalers funktionalitet på alla plan och med hållbarhet i fokus. På så vis upplever jag att vi kan bli ansvarstagande tillsammans. 

Delningsekonomi som koncept

När Stendörren planerar och bygger GreenHub Bro ser man delningsekonomi som ett framgångskoncept.

– Det kan handla om något så enkelt som att bygga tre gemensamma lunchrum istället för att varje enskilt företag har sitt eget lunchrum. I logistikbranschen är man transportberoende i och med att stora mängder gods hanteras dagligen. I det fallet kan vår tanke om delningsekonomi handla om att bygga en egen järnvägsanslutning från stambanan in i området, säger Fredrik Brodin.

Han tillägger att den nya avfarten vid E4, Kockbacka, kommer att göra att man kommer närmare motorvägen vilket innebär mer effektiva transporter och att det då ur ett delningsekonomiskt perspektiv är viktigt att nyttja både väg och järnväg.

– Vår tanke är att flera hyresgäster ska kunna dela transporter. Det går många fulla lastbilar till city härifrån, i gengäld går många tomma därifrån. Vi vill gärna hitta ett sätt för att nyttja de tomma bilarna vilket också  är ett sätt att nyttja delningseknomin. Vi kan komma längre genom att hjälpa våra  hyresgäster att bli mer hållbara. 

Det räcker inte att bara ta bort sin oljepanna, vi måste tänka större; vad kan vi göra för andra? I slutändan leder det till bättre lönsamhet och vi får nöjda, lojala hyresgäster. Att dela med sig av service, känsla och kunskap är ett sätt att arbeta som tilltalar oss. 

Projekterar 56 500 kvm 

I GreenHub Bro projekterar Stendörren 56 500 kvm för vvs-företaget Dahl.

– Det är en av de största anläggningarna som byggts i Sverige på många år. Vi projekterar just nu och påbörjar bygget inom ett år.

Andra mindre och mer "normalstora" lager bygger Stendörren på spekulation.

– Upp till cirka 30 procent av en sådan byggnad kan vi bygga på spekulation utan problem. I GreenHub Bro har vi möjlighet att bygga ca 400 000 kvm, i storlekarna 

5 000 - 100 000 kvm, avsedda för lager och logistik, på 1,4 miljoner kvm mark. 

Stendörren har fått många förfrågningar och intresset för att etablera sig i GreenHub Bro är stort. 

–Närheten till bra infrastruktur och tillgången till arbetskraft är viktiga orsaker, säger han.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.