Grönt ljus för Skeppsbron

24 november 2020

Utvecklingen av Skeppsbron till att bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven kan fortsätta. Efter en rad utredningar kring kostnader och vad som krävs enligt detaljplanen, tog kommunfullmäktige nyligen det slutgiltiga beslutet att projektet kan gå vidare.

Kanozi.jpg
Visionsbild Skeppsbron. Illustration: Kanozi

— Vi är enormt glada över dagens besked som betyder att vi kan återuppta det arbete som varit pausat i väntan på politiskt beslut. Planerna för Skeppsbron rymmer både bostäder, kontor och verksamhetslokaler samt ett levande kajstråk, säger Rune Arnesen, stadsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling och programägare för Göteborgs Stads genomförandeorganisation.

Utvecklingen av Skeppsbron har pågått sedan 2005 och detaljplanen antogs 2014. Arbetet har dock dragit ut på tiden då utbyggnaden av allmän plats visat sig kräva en större investering än vad som inledningsvis beräknades.

Efter omfattande utredningar kring kostnader och möjliga besparingar har kommunfullmäktige idag gett slutgiltigt klartecken till att utvecklingen av Skeppsbron ska fortsätta.

— Det som händer närmast är att stadens projektorganisation bemannas upp på nytt för att genomföra uppdraget enligt Kommunfullmäktiges nya beslut. Byggstart beräknas kunna ske 2022, säger Rune Arnesen.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.