Grönt ljus för Nyhamnen

28 maj 2019

I framtiden ska Nyhamnen innehålla 9 000 bostäder, 16 000 arbetsplatser och sammanlagt 3 000 grund- och förskoleplatser. Alldeles nyligen gav kommunstyrelsen grönt ljus till en detaljplan som är en av pusselbitarna i utvecklingen av den nya stadsdelen.

Södra Nyhamnen_Kanozi_Arkitekter.jpg
Södra Nyhamnen. Bild: Kanozi

Detaljplanen gäller ett område öster om centralstationen och norr om bangården som blir något av en entré till Nyhamnen med sin placering mellan den nya stadsdelen och Malmös äldre delar. Planen gör det möjligt att förbereda industrimarken för kontor och bostäder, i det här fallet 40 000 kvadratmeter kontorsyta och 320 bostäder. Det är bland annat tänkt att Malmö Tingsrätt och Förvaltningsrätten ska finnas här, i en spektakulär byggnad framtagen av arkitektbyrån Henning Larsen och som kommer att sätta sin prägel på området. Domstolsverkets nya lokaler beräknas vara inflyttningsklara 2021.

Det här är början på en stor omvandling av ett av Malmös mest centrala områden som när det står klart kommer att förändra stadens siluett.

Förutom kontor och bostäder planeras det för ett torg och en gångbro över bangården för att öka tillgängligheten till Nyhamnen och till Bangårdsterrassen, som blir namnet på rekreations- och mötesplatsen i området. Terrassen är tänk att bli minst sex meter hög och kommer, förutom att erbjuda grönska och utsikt över bangården, fungera som bullerskydd.

Omvandlingen av Nyhamnen kommer att pågå under lång tid framöver, stadsdelen förväntas stå helt klart år 2055.

– Det här är början på en stor omvandling av ett av Malmös mest centrala områden som när det står klart kommer att förändra stadens siluett. Det här ska bli en modern stadsdel präglad av våra ambitioner för Malmös fortsatta utveckling. Här är hållbara lösningar i fokus, inte minst vad gäller bostäder och kollektivtrafik. Området ska vara grönt och avstånden ska vara korta, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Jag är övertygad om att Nyhamnen kommer erbjuda ett riktigt guldläge för kontor och bostäder i vår stad. Närheten till hållbara transportmöjligheter innebär svårslagna anslutningsmöjligheter för alla som bor och verkar i stadsdelen. Det är också glädjande att vi från staden nu öppnar upp för högre byggnation, säger Simon Chrisander, (L) kommunalråd för stadsbyggnad och miljö.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.