"Friktioner som uppstår måste lösas"

3 april 2018

Att såväl aktivitetsbaserade kontor som öppna kontorslösningar är populärt idag undgår ingen. Dock finns fällor med båda lösningarna och friktion uppstår när det inte fungerar till fullo. Christopher Toll på Flowscape ser att det finns olika sätt att hitta lösningar för lösa de friktioner som kan uppstå. - För det första går det inte att arbeta aktivetsbaserat utan starkt IT-stöd, säger han.

Hos Flowscapes kund Vasakronan finns ett avancerat It-stöd. Bilder: Vasakronan

Ett behov som tillgodoses med aktivitetsbaserade kontor, förutsatt att man har ett vettigt IT-stöd, är att det skapar arbetsmiljöer som som passar alla arbetsuppgifter men också medarbetarnas dagshumör.

– Det bygger på att man ska kunna titta på vad mina arbetsuppgifter är just för dagen men också hur min energi är, och sedan hitta en plats för det. Vaknar jag och är fylld av en introvert energi, ja då kanske jag behöver tillgång till ett tyst rum den dagen. Vaknar jag istället med hög energi är en kolaborationsyta för kreativt tänkande vad jag behöver, säger Christopher Toll, Head of Marketing & Communication på Flowscape.

Christopher Toll, Head of Marketing & Communication på Flowscape.

Trygghet och komfortzoner

– De flesta människor är av naturen trygghetsknarkande. Definitionen av trygghet på kontoret är för många en egen plats som man gärna dekorerar med bilder på familjen, hunden eller vad det kan vara.  På Flowscape tycker vi det är intressant att se vad som händer om människor utökar sin komfortzon, om man upplever sig trygg i olika zoner. Det ger dig som människa en chans att expandera och vi tror att alla njuter av att känna att vi expanderar, att vi överträffar oss själva. 


Definitionen av trygghet på kontoret är för många en egen plats som man gärna dekorerar med bilder på familjen, hunden eller vad det kan vara.


Investering att minska friktion

Att i öppna kontorslandskap och i aktivitetsbaserade kontor installera avancerade system är att betrakta som en investering, menar Christopher Toll.

– Det är en investering som återbetalar sig i form av tidsvinster men också i optmierade lokaler eftersom det dataunderlag på hur ytorna nyttjas som vi levererar ger ett användbart beslutsunderlag.

Läs hela intervjun med Christopher Toll i Magasinet Lokalguiden nummer 4 som utkommer vecka 16.
Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.