Framtidssäkra kontoret!

19 februari 2018

Många hävdar att kontoret är på väg att dö ut, att det inte behövs nu när vi kan arbeta var som helst. Men ingenting kan vara mer fel, i den nya tankeekonomin blir det av yttersta vikt att människor möts för att skapa och producera. Framtidens kontor är därför en samlingsplats, som erbjuder en mångfald av miljöer att arbeta i och där det finns verktyg och system för att underlätta arbetet.

Googles kontor i Dublin. Foto: Peter Würmli

Kairos Future har, tillsammans med Palorial och med stöd från samarbetspartnerna Kinnarps, Midroc, Newsec och Vasakronan, studerat hur det nya arbetslivet påverkar kreffektiviteten, det vill säga kreativiteten, effektiviteten och engagemanget. Studien bygger på både enkätstudier, fokusgrupper och research.

Hur förbereder man sin arbetsplats för kommande utmaningar och möjligheter? Ulf Boman, projektledare på Kairos Future, och Niklas Angmyr, digital verksamhetsutvecklare på Palorial, ger fem råd för ett framtidssäkrat kontor.

Uppmuntra det digitala

Digitala verktyg och digitala arbetssätt behöver införas samtidigt och ständigt förbättras. Se till att utnyttja och uppmuntra medarbetarnas kreativitet för att utveckla digitala arbetssätt och införa nya verktyg.

Flexibilitet och experiment

Prova nya metoder och arbetssätt. Bygg team som arbetar på olika sätt och som får utrymme för kreativitet och innovation. Stärk en adaptiv kultur som stärker medarbetarnas förmåga till självledarskap. Och låt ledarskap, styrning och ledningssystem anpassas för mer dynamik.

Attraktion

Framtidens framgångsrika organisationer har lyckats attrahera de bästa förmågorna. Kontoret behöver vara en plats man vill komma till, en attraktiv arbetsplats som ger lust och glädje i arbetet. Likaså behöver det finnas en attraktiv digital arbetsplats. Kontoret behöver inte vara häftigt med bollhav och rutschkanor, men stärka företagets kultur och syfte.

Kort och visuellt

Kommunikationen behöver vara snabb, kort, precis och informativ. Långa, otydliga meddelanden blir inte lästa. Men korta meddelanden, kondenserad information och gärna med bild eller video kommer igenom bruset. Minimera e-post och inför andra kommunikationsvägar. Kalla inte till möten om det inte är nödvändigt.

Mångfald

Utöver en mångfald bland medarbetarna behöver man en mångfald i lokalerna, på kontoret och i digitala verktyg och arbetssätt. Under en dag, eller en vecka, gör vi mängder av olika saker och aktiviteter. En del av dessa på kontoret, andra gränslöst på annan plats. Några av dessa är lämpliga att göra vid ett skrivbord, men långt ifrån alla. Vi behöver olika typer av rum, inredningar och verktyg som stöttar och stärker det vi ska göra. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.