Framtidens torg i Brunnshög

18 juni 2018

Att bygga en stadsdel med god social sammanhållning och intressanta mötesplatser har alltid varit viktigt för Brunnshögs utveckling, stadsdelen som byggs upp kring de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i Lund. Med finansiering från den statliga Innovationsmyndigheten Vinnova och deras program Utmaningsdriven Innovation kommer man nu ytterligare ett steg närmre att göra verklighet av Brunnshögs vision.

Brunnshög_Cobe.jpg
Brunnshög byggs upp mellan de två forskningsanläggningarna i Lund. Bild: Cobe

I nordöstra delen av Lund växer den nya stadsdelen Brunnshög upp runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. I Brunnshög kan det på sikt komma att bo och arbeta uppemot 40 000 personer.

I en tid med bristande tillit och trygghet i samhället måste de mötesplatser som skapas vara extra bra, välkomnande och trivsamma. Denna utmaning vill Lunds kommun, Lunds universitet, WSP, Serneke, Veidekke och Sensative – tillsammans med lundaborna – möta i det nystartade projektet ”Bridge the gaps”, där planeringen av det centrala torget i Brunnshög är en viktig pusselbit.

Fem brukargrupper, där olika typer av lundabor är representerade, kommer tillsammans med erfarna stadsbyggare utveckla nya metoder, verktyg och dellösningar för att skapa framtidens torg.

Målet med ”Bridge the gaps” är att med utgångspunkt i lundabornas behov utveckla digital teknik, delningsekonomi och mötesplatser för att skapa tillit, tillväxt och social hållbarhet. Det är klyftan mellan människor i samhället som projektet därmed vill minska.

Vi vill veta vad en gammal som ung, ny som van lundabo önskar sig på och kring Brunnshögstorget.


- Det som är speciellt med ”Bridge the gaps” är att de människor som i framtiden kommer att besöka och bo vid torget även är de som kommer vara med att ta fram de nya metoderna och verktygen som ska utvecklas. Vi vill veta vad en gammal som ung, ny som van lundabo önskar sig på och kring Brunnshögstorget. Det kan handla om allt från belysning, lekplatser, torghandel, butiker, tillfälliga arbetsplatser, växtlighet till nya typer av mötesplatser. Vi tror att kompetens och erfarenheter från akademi, konsultföretag, kommun och byggföretag tillsammans med lundabornas behov och önskningar gör att vi kan utveckla nya affärsmodeller, nya designkoncept och nya sätt att samverka inom en stadsdel för att hitta socialt hållbara lösningar, säger Frida Simensen, projektkoordinator.

”Bridge the gaps” beviljades finansiering för steg ett av tre möjliga inom Utmaningsdriven innovation och är därmed en förstudie. Projektet pågår mellan april och december 2018, men med en ambition om vidare satsning efter avslutad förstudie vid årsskiftet.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.