Framtidens kontor är inte bara mindre, utan också smartare och bättre

9 april 2024

Det finns ett tydligt mönster på dagens kontorsmarknad – allt fler företag väljer betydligt mindre kontor. Utvecklingen speglar en anpassning till konjunkturläget, hybrida arbetssätt och förändrade behov. Men innebär det också en devalvering av kontorets roll? Tvärtom, menar Marco Checchi, partner och medgrundare på Studio Stockholm Arkitektur.

Marco Checchi. Bild: Studio Stockholm Arkitektur
Marco Checchi. Bild: Studio Stockholm Arkitektur

Aldrig har så många företag samtidigt valt att skala ned sina kontor så pass mycket som de gör nu. Utvecklingen är naturlig och har flera förklaringsmodeller, där en ökad andel hybridarbete till följd av pandemin samt försämrat konjunkturläge sannolikt är de främsta. Fortsätter trenden också på längre sikt kan konsekvensen bli att vi ser en hyresmarknad som förändras i grunden, med fler vakanser och svårigheter att hålla uppe hyresnivåerna, framför allt i städernas ytterområden.


Kanske blir trenden som allra tydligast när man tittar på hur techbolagen agerar. För bara några år sedan såg vi hur växande bolag valde att flytta till större lokaler. Att satsa på kontoret handlade om att växa i antal kvadratmeter, och överyta kunde mycket väl signalera framgång. Idag är det snarare tvärtom – nu handlar det om vem som lyckas optimera mindre ytor, hålla nere kostnaderna och samtidigt locka medarbetarna till kontoret. För den som sitter och väger för- och nackdelar med att minska kontorsytan kan man alltså trösta sig med att man inte är ensam. För att dessutom bli en vinnare i denna utveckling finns dock några saker som är värt att tänka på redan i ett tidigt skede. Först och främst handlar det naturligtvis om att vara medveten om den förändring som sker på marknaden, och där de mindre ytorna, särskilt de med goda kommunikationsmöjligheter, blir alltmer eftertraktade. 


Vidare behövs också en förståelse för de krav som det mindre kontoret faktiskt ställer. För det finns något paradoxalt i att färre kvadratmeter faktiskt kräver mer. Framtidens kontor är inte bara mindre, utan också smartare och bättre. Det ska bädda för både samarbete och innovation när medarbetarna interagerar, men det behöver likväl erbjuda utrymmen för fokuserat arbete för att konkurrera med hemmakontoret. Flexibla och dubbelprogrammerade ytor blir A och O, där ett mötesrum ena dagen kan bli till exempel en yogastudio den andra.


Utvecklingen ställer höga krav på oss arkitekter, men det kräver också både mod och eftertanke för den som driver igenom beslutet. I grund och botten handlar det om att ta ett strategiskt grepp redan i ett tidigt skede, och att på riktigt fundera på vilka arbetssätt som gynnar organisationen och hur dessa kan främjas på en mindre yta. 


Det återstår att se huruvida det mindre kontoret representerar början på en ny era, men uppenbart är att det aldrig har varit viktigare med ett tydligt syfte och strategi för arbetsplatsen. Pandemi och hemarbete till trots är kontorets roll inte överspelad – snarare tvärtom. 


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.