Framtidens Jägersro

3 augusti 2021

I slutet av maj presenterade tre team ledda av arkitektbyråerna Mandaworks, Kanozi och Fojab sina förslag till hur den nya stadsdelen på Jägersro kan komma att utformas. Nu ska förslagen utvärderas för att innan året är slut utmynna i en idé för området.

Jägersro.jpg
Bilder: Mandaworks, Fojab och Kanozi.

Efter en urvalsprocess tidigare i år valdes de tre teamen ut för ett så kallat parallellt uppdrag*. Under våren har arbetena pågått med avstämningar och delredovisningar med såväl SMT Malmö Exploatering AB, som är ägare av Projekt Jägersro, som med representanter för Malmö stad.

Uppdraget som de olika teamen har fått att lösa, har varit att ta fram en övergripande struktur för den framtida stadsdelen. Innehållsmässigt innebär det att stadsdelen ska planeras för 5 000 bostäder, kontorsarbetsplatser för ungefär 1 000 personer, två grundskolor för 500 barn vardera, förskolor för totalt 800 barn och ett handelsutbud som kompletterar Jägersro Center.

Målet är att vi innan årets slut ska landa i en övergripande idé för Projekt Jägersro.

En specifik svårighet med just detta område är att det finns befintlig bebyggelse i alla väderstreck att ta hänsyn till; Jägersro villastad i norr, den nya travanläggningen och koloniområdena i öster, Jägersro Center i söder och ett antal kontor och bilhandlare i väster. Det kommer att bli en viktig parameter i den kommande utvärderingen hur väl de olika förslagen har lyckats bli ett kitt som läker samman den befintliga – och något spretiga – omgivande staden.

Utvärderingsarbete tar vid

När teamen lämnade in sina förslag presenterade de också muntligt strategier, tankar och idéer. Nu vidtar ett utvärderingsarbete där både SMT Malmö Exploatering AB, Malmö stad och sakkunniga från branschen deltar. Sveriges Arkitekter är anlitade för att leda utvärderingsprocessen.

– Alla team har lagt ner mycket tid och engagemang i området och det har varit otroligt spännande att följa deras arbete, säger Ulrika Lindmark, vd för SMT Malmö Exploatering AB. Framför allt är det intressant att se hur våra höga hållbarhetsambitioner kan materialiseras i stadsplaneringen. Målet är att vi innan årets slut ska landa i en övergripande idé för Projekt Jägersro.

Läs mer om Projekt Jägersro här


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.